BRUSSEL - Als alle Europese burgers hun thermostaat 1 graad lager zetten, kan de hele EU 5 procent minder schadelijke broeikasgassen uitstoten. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, gaat daarom in juni een grote reclame- en mediacampagne beginnen om burgers aan te zetten tot milieubesparingen. Daarbij hoort ook een oproep tot de aanschaf van spaarlampen.

Europees commissaris Dimas van milieu kondigde de campagne woensdag aan, exact een jaar nadat het Kyoto-verdrag in werking is getreden. Dat verdrag is een afspraak tussen EU, Canada, Rusland en diverse andere grote landen om in 2010 5 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Dat moet de opwarming van de aarde voorkomen.