ROTTERDAM - Consultatiebureaus moeten alle peuters van twee jaar screenen op taalontwikkelingsstoornissen, zodat ze zo nodig al op hun derde hulp kunnen krijgen. Hierdoor kan het taalniveau van 10.000 kinderen zo opgevijzeld worden dat dit op hun achtste niet meer onvoldoende is.

De screening kost 2 miljoen euro per jaar extra, maar het voorkomt wel dat jaarlijks 2500 acht-jarigen in het speciaal onderwijs terechtkomen.

Dat stellen wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in een grootschalig onderzoek dat ze maandag presenteren. De studie is het vervolg op een onderzoek naar de screening op taalproblemen bij ruim 10.000 peuters verricht tussen 1995 en 1999. Nu hebben ze gekeken wat er van deze kinderen is terechtgekomen. Het is voor het eerst dat dit is gebeurd.

Toekomstmogelijkheden

De onderzoekers stellen dat kinderen dankzij de vroege opsporing en hulp in het algemeen minder problemen met hun mondelinge taalvaardigheid ervaren als ze naar school gaan. Bovendien hebben de docenten een positiever beeld van de toekomstmogelijkheden van deze kinderen.

De wetenschappers verwachten dat de landelijke screening jaarlijks 4800 doorverwijzingen van peuters oplevert.

Doorverwijzen

Consultatiebureaus moeten deze kinderen het liefst zelf kunnen doorverwijzen naar een audiologisch centrum, waarna wellicht een KNO-arts of een logopedist kan worden ingeschakeld.