WASHINGTON - In de tweede helft van de twintigste eeuw is het op het noordelijke halfrond warmer geweest dan in de laatste 1200 jaar. Dat hebben Britse onderzoekers deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Science gemeld. Met hun bevindingen steunen de onderzoekers van de Universiteit van East Anglia de opvatting dat het broeikaseffect de aarde in hoog tempo opwarmt.

Onderzoekers Timothy Osborn en Keith Briffa reconstrueerden op veertien plaatsen de temperaturen sinds het jaar 800. Volgens de onderzoekers was het in de vroege Middeleeuwen, tussen 890 en 1170, ongewoon warm. Tussen 1580 en 1850 was het daarentegen opmerkelijk koud. Uit eerder onderzoek bleek dat er in de Middeleeuwen een warmteperiode en korte ijstijd is geweest.

Nooit tevoren echter zijn daarvoor jaartallen aangegeven. Bij hun onderzoek keken de Britten naar boomringen, ijskernen en koraalriffen, maar raadpleegden ook dagboeken en scheepsjournaals.

Jaarringen

Aan de hand van de omvang van de jaarringen kan de temperatuur in een tijdvak worden vastgesteld. Een hoge temperatuur doet de boom extra groeien en levert een dikkere ring op.

De onderzoekers voerden hun metingen uit in Scandinavië, Siberië en de Rocky Mountains. Ze gebruikten dagboekgegevens uit bijvoorbeeld Nederland en België, waarin melding werd gemaakt van de dag waarop de grachten dichtvroren.

"We hebben eenvoudig geteld hoeveel van deze bronnen aangaven dat het in een bepaald jaar warmer was dan in het jaar daarvoor", liet Osborn weten. Sinds 1856 houden onderzoekers de temperaturen op de aarde wetenschappelijk goed bij.

Warme deken

Broeikasgassen als kooldioxide en methaan leggen een warme deken rond de aarde. Door de vermeerderde uitstoot van deze gassen als gevolg van industrie en verkeer wordt die deken dikker.

Broeikaseffect

Het onderzoek van de Britten bevestigt de stelling dat het versterkte broeikaseffect tot een warmer klimaat leidt. In november publiceerde Science een artikel waarin stond dat de mate waarin kooldioxide en methaan nu in de atmosfeer voorkomen hoger is dan in 650.000 jaar.