DIEREN - De eland rukt langzaam op richting Nederland. De reuzenherten, die hier al honderden jaren niet meer voorkomen, zijn al vanuit Oost-Europa in Duitsland terechtgekomen. Volgens de Stichting Kritisch Bosbeheer is het heel goed mogelijk dat de dieren binnen tien jaar tijd in Nederland terugkomen.

Volgens onderzoeker G. Groot Bruinderink van instituut Alterra zal dat niet zo snel gaan als de stichting voorspiegelt. "Als ze komen, denk ik niet dat wij dat nog mee gaan maken", stelt hij.

Door de betrekkelijk grote afstand, die de dieren nog moeten afleggen, en obstakels als wegen, waterwegen en bebouwing onderweg zal het nog lang duren voordat de dieren terug in Nederland zijn en er sprake zal zijn een populatie.

De eland, die nog iets groter is dan een paard, kwam tot in de middeleeuwen in heel Europa voor, maar werd door de jacht in West- en Centraal-Europa uitgeroeid.

"In Scandinavië en veel Oost-Europese landen zijn de elanden nooit weggeweest", aldus een woordvoerder van de stichting. "Maar de elanden die vroeger in West-Europa voorkwamen, zijn teruggedrongen naar de grens tussen Oostenrijk en Hongarije. Vanuit deze streek komen ze nu weer langzaam terug. De dieren zijn al in het noordoosten en midden van Duitsland gesignaleerd."

Veluwe

Volgens de stichting is het goed mogelijk dat de reuzenherten, die jaarlijks grote afstanden kunnen afleggen, binnen afzienbare tijd ook weer in Nederland opduiken. "Ze zouden geen enkel probleem hebben om hier te overleven", aldus de woordvoerder. "Met name op de Veluwe kunnen met gemak een paar honderd elanden terecht.

De enige problemen zijn wegen die in de buurt van de natuurgebieden lopen. Door het gevaar van aanrijdingen moeten er manieren komen waardoor de dieren zich veilig kunnen verplaatsen zoals meer wildviaducten." Groot Bruinderink heeft voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Staatsbosbeheer onderzocht of elanden in Nederland kunnen overleven. Hij concludeerde dat er eigenlijk alleen in de Oostvaardersplassen plaats is voor een 'kleine tiental' dieren.

Gebrek aan voedsel

Deze groep zou wel in de wintermaanden in de problemen kunnen komen door gebrek aan voedsel. De eland kan verder bij zijn verhuizing zijn natuurlijke vijand de wolf meebrengen, meldt de Alterra-onderzoeker.

Staatsbosbeheer zal binnentrekkende elanden 'van harte welkom' heten, aldus een woordvoerster. Mede op grond van het onderzoek van Alterra heeft de natuurbeheerder besloten zelf geen elanden in haar natuurgebieden te zetten. "Nederland is te klein en heeft te weinig geschikte locaties", aldus de woordvoerster van Staatsbosbeheer. Met de ontwikkeling van nieuwe moerasnatuur komen er wel steeds meer geschikte plekken bij.