LONDEN - IJsberen verdrinken doordat het poolijs smelt. De ijsschotsen van waaraf zij jagen, worden kleiner en komen zo ver uit elkaar te liggen dat de dieren vaak zeer ver in zee moeten zwemmen om aan voedsel te komen. Omdat zij daarvoor niet toegerust zijn, vallen zij ten prooi aan uitputting of onderkoeling of worden zij overspoeld door de golven. Onlangs hebben wetenschappers daarvoor het eerste concrete bewijs gevonden.

Amerikaanse onderzoekers vonden vier karkassen van ijsberen in een klein zeegebied voor de noordkust van Alaska, waar de temperatuur in de zomer sinds de jaren vijftig met 2 tot 3 graden Celsius is gestegen.

Zestig mijl

De wetenschappers vermoeden dat de dieren gestorven zijn, omdat zij veel te ver moesten zwemmen om aan voedsel te komen. IJsberen kunnen wel goed zwemmen, maar zij zijn gebouwd om dat vlak langs de kust te doen. Uit recent onderzoek is gebleken dat ijsberen soms wel zwemtochten van 60 mijl in open zee moeten maken om voedsel te vinden.

Kannibalisme

Uit onderzoek van het Wereldnatuurfonds in Jakoetië in het noordoosten van Rusland is gebleken dat de ijsberen daar kannibalisme vertonen en andere ijsberen opeten als zij niet aan voldoende voedsel kunnen komen.