UTRECHT - Het aanplanten van bossen helpt niet altijd mee om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Bossen nemen weliswaar het broeikasgas CO2 op, maar houden ook zonlicht en dus warmte vast. Daarom kan het vooral op het noordelijk halfrond beter zijn om landbouwgrond niet te beplanten.

Dat concludeert biofysicus M. Schaeffer in een proefschrift over klimaatverandering, waarop hij vrijdag promoveert aan de Universiteit Utrecht. Vooral in de winter en lente, als akkers braak liggen, nemen dichte wouden meer zonlicht op dan landbouwgrond.