AMSTERAM - De Chinese benzeenvlek die in de rivier Songhua richting Siberië drijft, bedreigt de habitat van de Siberische tijger, voorheen de Amoer-Tijger, nu al een van de meest bedreigde dieren ter wereld. Het Wereldnatuurfonds (WNF) heeft hiervoor maandag gewaarschuwd. De organisatie roept op tot beter toezicht op de lozing van chemische stoffen in rivierwater in China.

Niet alleen de Siberische tijger kan slachtoffer worden van het uiterst giftige benzeen, ook de tientallen soorten vis in de rivier, luipaarden, beren en muskusherten worden bedreigd. Het WNF beschouwt de regio van de Amoer als een van de belangrijkste natuurgebieden ter wereld, die speciale bescherming verdient.

Voedselketen

Het is onwaarschijnlijk dat de tijger direct van het water van de Amoer-rivier drinkt. Dat betekent evenwel niet dat het dier geen gevaar loopt. Edoeard Kroeglov, directeur van het Sichote-Alin Natuurreservaat, een 5.200 hectare grote enclave 135 kilometer ten zuidoosten van de regionale hoofdstad Chabarovsk, zegt dat door de samenhang in de voedselketen het gehele ecosysteem wordt bedreigd: beren en vogels eten vis, en tijgers kunnen ziek worden door het eten van vogels. Vissen zwemmen vanuit de Amoer zijrivieren op en kunnen het benzeen over een enorm gebied verspreiden.

"Alles is verbonden: water, vissen, dieren en mensen", zegt Andrej Dolin, hoofd van de dierentuin in Chabarovsk, een stad van 580.000 inwoners van wie de watervoorziening door het gif wordt bedreigd. De dierentuin heeft twee Siberische tijgers.

Volgens de in New York gevestigde Wildlife Conservation Society resteren er nog tussen de 430 tot 450 Siberische tijgers in het wild in Rusland. Het genootschap stuurde dit jaar samen met andere natuurbeschermingsorganisaties ongeveer duizend onderzoekers naar de regio om sporen in de sneeuw te tellen.

Communisme

Vierhonderdvijftig dieren lijkt niet veel, maar in de jaren '40 waren er volgens het WNF nog maar veertig in het wild levende tijgers over. Het communisme was goed voor de tijgers, omdat de grenzen gesloten waren en er geen handel bestond in tijgers.

De tijgerpopulatie is sinds 1996 stabiel gebleven, een positieve ontwikkeling waarvoor de bestrijding van stropen en het aanleggen van reservaten verantwoordelijk worden gehouden. Kroeglov is echter pessimistisch over de toekomst. "Er zijn tegenwoordig veel te veel fabrieken in China", zegt hij. "Dit zal niet het laatste ongeluk zijn."