AMSTERDAM - De jeugd van Nederland valt steeds meer uiteen in twee groepen. Ruwweg de helft van de 8- tot 18-jarigen is duidelijk statusgericht en heeft een materialistische inslag. Een iets kleinere groep valt te karakteriseren als idealistisch en sociaal.

Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction International, Sanoma Uitgevers Young en Bureau Young Works. In september vulden bijna 4000 jongeren een vragenlijst in.

Natuur

De respondenten zien het verdwijnen van natuur uit Nederland als het belangrijkste maatschappelijke probleem. De dreiging van terrorisme staat iets minder hoog op de ranglijst van zorgen.