LEIDEN - In Nederland hebben meer dan drie miljoen mensen chronische pijn en dat soms al langer dan zeven jaar. Bijna 40 procent van deze mensen heeft nog nooit adequate pijnbestrijding gekregen. Daarom is onlangs het Nationaal Pijnfonds opgericht. Het Pijnfonds wil functioneren als vraagbaak en tegelijkertijd fondsen werven voor meer onderzoek naar pijnbestrijding, zo maakte het maandag bekend.

Pijn fungeert als een waarschuwing en geeft aan dat er iets mis is in onze directe omgeving of in het lichaam zelf. Zonder pijn zouden mensen met letsel blijven doorlopen en het letsel negeren. Is pijn echter chronisch, dan is het een ander verhaal. Dan brengt de pijn naast menselijk lijden ook hoge kosten voor de samenleving met zich mee, stelt het Pijnfonds.

Alleen al de behandeling van patiënten met lage rugpijn betekent een kostenpost van miljarden euro's per jaar. Door meer onderzoek te doen en mensen beter op weg te helpen naar pijnbestrijders, hoopt het fonds hier wat aan te doen.

Een internationaal onderzoek van Pain in Europa wees in 2003 ook uit dat in Nederland 20 procent van de volwassenen lijdt aan chronische pijn. Volgens dat onderzoek had 29 procent van de pijnlijders zijn baan moeten opgeven.