ASSEN - Een grootscheeps onderzoek moet de snelle verloedering rond hunebedden in Drenthe tegengaan. Het onderzoek, dat mede mogelijk is dankzij een provinciale bijdrage van 80.000 euro, begint nog dit jaar.

"We zijn blij met het onderzoek. Het wachten was op de bijdrage van de provincie. Het is de hoogste tijd dat de hunebedden met het nodige respect worden behandeld", zo liet een woordvoerder van het hunebedcentrum Borger zaterdag weten.

Het onderzoek is een initiatief van een projectgroep waarin de Stichting Het Drentse Landschap (HDL), Staatsbosbeheer (SBB), de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, het hunebedcentrum Borger, het Drents Plateau, het Drents Museum en Natuurmonumenten de krachten hebben gebundeld.

"De hunebedden hebben zwaar te lijden van recreatieve druk en verwaarlozing. We willen de terreintjes waarin de bedden staan aanpassen aan hun omgeving. In Annen bijvoorbeeld staat een hunebed naast een bushalte. Iedereen gebruikt het als fietsenstalling. We moeten respect voor deze oudste monumenten van Nederland gaan kweken", aldus de woordvoerder.

Het onderzoek moet uitmonden in een plan van aanpak voor alle 53 hunebedden in Nederland.