TEXEL - Het gaat goed met de zeehonden op de Nederlandse wadden. Zowel de gewone zeehond als de grijze zeehond komt in gezonde, grote groepen voor in het gebied, blijkt uit de jaarlijkse vliegtellingen van onderzoeksinstituut Alterra.

"De gewone zeehond doet zijn naam weer eer aan", aldus de onderzoekers. In augustus telden zij 3443 exemplaren van deze zeehondensoort. Omdat ongeveer 30 procent van deze dieren zich niet op de zandbanken laat zien, schat Alterra de totale populatie op ongeveer 5000 dieren. In de Waddenzee zwemmen daarnaast ruim 1500 grijze zeehonden rond.

Het Waddensecretariaat in het Duitse Wilhelmshaven stelde eind oktober al dat de zeehondenpopulatie in de gehele Waddenzee zich goed heeft hersteld na de uitbraak van het zeehondenvirus in 2002.

Virus

Volgens Alterra is van een volledig herstel van de Nederlandse zeehondenpopulatie nog geen sprake. "Met het huidige tempo van de groei zal binnen twee jaar het aantal zeehonden in de Nederlandse Waddenzee weer ruim 6000 dieren bedragen en daarmee terug zijn op het oude niveau van vlak voor de epidemie." De zeehondenstand in de Nederlandse Waddenzee werd in 2002 door het virus ongeveer gehalveerd.

Het aantal zeehonden is dit jaar flink gegroeid. Alterra telde 891 jonge gewone zeehonden, ruim een kwart van alle gesignaleerde dieren. Een "erg hoog" geboortepercentage (25,9 procent) voor deze soort, stellen de onderzoekers. Dat percentage schommelt immers normaal rond de 20 procent.

Grijze zeehonden

Ook het aantal grijze zeehonden in het westelijke deel van de Wadden groeit volgens Alterra "zeer snel". "De toename in het seizoen 2004/2005 bedraagt 35 procent. Dit is uitzonderlijk hoog vergeleken met de gemiddelde jaarlijkse aanwas sinds 1980 van 19 procent."

De vliegtellingen, waarbij de onderzoekers vanuit een vliegtuig de zeehonden op het Wad turven, doet Alterra jaarlijks in opdracht van het ministerie van Landbouw. In totaal zwemmen in de Waddenzee - van Den Helder tot het Deense Esbjerg - ongeveer 21.000 zeehonden.