AMSTERDAM - Drieduizend bewoners van verpleeghuizen krijgen een nieuw matras. Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) heeft 3 miljoen euro uitgetrokken voor de matrassen die speciaal bestemd zijn voor patiënten met doorligwonden.

De bewindsvrouw maakte dat dinsdag in Amsterdam bekend bij de opening van het congres Zorg voor beter. Doorligwonden zijn zeer pijnlijk en moeilijk te genezen. Afhankelijk van de grootte van het verpleeghuis stelt Ross maximaal vijf bedden beschikbaar. Het huis moet dan wel maatregelen nemen om doorligwonden bij bewoners zo veel mogelijk te voorkomen. Beter liggen, heet de actie van Ross.

Aanpak

Vooral vermagerde zieken die een groot deel van de dag in bed liggen of in een rolstoel zitten, lopen kans op de kwaal. Vaak zijn het ouderen en verlamden. Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is gebleken dat 15 tot 35 procent van de risicopatiënten in Nederland decubitus heeft. De aanpak van het probleem blijkt ingewikkeld. Beleidsmakers en de inspectie lijken roependen in de woestijn.

Al in 1998 constateerden onderzoekers van de universiteit van Maastricht dat ongeveer een op de drie bewoners van verpleeghuizen kampt met decubitus en dat dit de samenleving ongeveer een half miljard euro per jaar kostte. Toen was ook al duidelijk dat het anders kan. De Duitsers doen het een stuk beter, met percentages van een op de tien bewoners.

Desondanks zijn de percentages blijkens de laatste onderzoeken niet echt veranderd, ondanks allerlei aansporingen van onder meer de inspectie, oud-minister Borst en de huidige staatssecretaris Ross (Volksgezondheid).

Richtlijnen

Tijdens een bijeenkomst op het ministerie maakte Ross twee jaar geleden afspraken met koepelorganisaties voor verpleging en verzorging om het probleem weer aan te pakken. Maar nog steeds blijkt dat de richtlijnen niet worden nageleefd.

In februari verhuisde het door Borst in het leven geroepen Landelijk Centrum Decubitus van het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIZG), naar het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV). Het centrum kwam bij het NIGZ niet goed uit de verf, zei Ross van de zomer. De website van het centrum bij het LEVV doet het inmiddels wel, maar is angstaanvallig leeg. Protocollen, richtlijnen en beleid zijn er niet op terug te vinden.

Subsidie

Sinds oktober is er sprake van "serieuze" actie. Met subsidie gaan twaalf "teams" gesteund door vier kennisinstituten en koepelorganisaties uitzoeken wat er fout is in hun eigen instelling, wat ze er aan moeten doen en is het de bedoeling dat ze er ook echt iets aan doen. In december begint nog zo'n team.

Daarnaast deelt de staatssecretaris nu 3000 matrassen uit. Het is waarschijnlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is ook niet bedoeld om een probleem op te lossen. Het is ter aanmoediging, want het is niet haar bedoeling om met hulpmiddelen te gaan strooien. Ze blijft er bij dat het niet een kwestie van geld is.