Zaterdag 28 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Door Stephen Hawking beschreven mysterie rond zwarte gaten lijkt opgehelderd

Wetenschappers stellen dat ze de door Stephen Hawking beschreven wetenschappelijke tegenstrijdigheid rond zwarte gaten hebben opgehelderd. In wetenschapstijdschrift Physical Review Letters leggen ze uit hoe het mogelijk is dat volgens de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein niets uit zwarte gaten kan ontsnappen, terwijl dat volgens de kwantummechanica juist wel zou moeten kunnen.
Door NU.nl

Zwarte gaten zijn dode sterren met een dusdanig krachtig zwaartekrachtsveld dat zelfs het licht er niet uit kan ontsnappen. De wetenschappers leggen aan BBC News uit dat ze een eigenschap van zwarte gaten genaamd quantum hair hebben aangetoond.

Volgens de quantum hair-theorie kan de materie die door een zwart gat wordt opgeslokt er niet uit, maar kan later wél duidelijk worden welke objecten door het zwarte gat zijn opgeslokt. Dat zou de relativiteitstheorie - over snelheid, tijd en energie - van Einstein (1879-1955) linken aan de kwantummechanica, die gaat over deeltjes die kleiner zijn dan atomen, de bouwstenen van moleculen.

Volgens de kwantummechanica kunnen deeltjes op twee plekken tegelijk zijn, zolang ze niet worden waargenomen. Dat fenomeen heet superpositie. Einstein stelt in zijn algemene relativiteitstheorie dat voorwerpen, licht en tijd zich rond zware objecten krommen.

Hawking (1942-2018) stelde in 1976 dat óf Einsteins algemene relativiteitstheorie, óf de theorie achter de kwantummechanica niet helemaal klopte, omdat ze tegenstrijdig zouden zijn. Wetenschappers zaten daar sindsdien mee in de maag, omdat beide theorieën aan de basis staan van de natuurkunde.

Aanbevolen artikelen