ROTTERDAM - Patiënten in Nederlandse ziekenhuizen krijgen minder vaak nieuwe kankermedicijnen, dan hun lotgenoten in zeven andere Europese lidstaten. Buiten de ziekenhuizen loopt het geven van nieuwe medicijnen wel gelijk op met de omringende landen. De Nederlandse kankerpatiënt is zichtbaar slachtoffer van het financieringssysteem voor nieuwe geneesmiddelen in ziekenhuizen.

Dat concluderen onderzoekers van het Institute for Medical Technology Assessment van het Erasmus medisch centrum en het VU medisch centrum.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) gaat de financiering van nieuwe medicijnen in ziekenhuizen per 1 januari aanpassen. Professor C. Uyl-de Groot van het VU mc noemt dit een stap in de goede richting. Ze kan echter nog niet beoordelen of Nederland hierdoor wel in de maat zal lopen met de omringende landen.

De onderzoekers vergeleken het gebruik van de in ziekenhuis toegediende medicijnen rituximab (voor patiënten met non-Hodgkin lymfoom) en bortezomib (voor mensen mt de ziekte van Kahler), en het gebruik van imatinib wat mensen buiten het ziekenhuis krijgen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie.

Vergoed

Uit de cijfers over 2004, maar ook in 2005 blijkt volgens C. Uyl-de Groot dat Nederland achter loopt als het gaat om de behandeling van kankerpatiënten in ziekenhuizen. Voor mensen die een nieuw medicijn gewoon thuis kunnen krijgen, gaat dat niet op, omdat die middelen gewoon vergoed worden door de zorgverzekeraar.

De financiering van nieuwe medicijnen in ziekenhuizen is veel ingewikkelder geregeld: met de zogenoemde regeling dure medicijnen. Hierbij betaalt vanaf 1 januari de zorgverzekeraar 80 procent van de behandeling en moet het ziekenhuis 20 procent vergoeden uit het eigen budget. Hoogervorst heeft daarnaast besloten om nieuwe medicijnen eerder tijdelijk toe te laten tot de regeling. Na toetsing zouden ze er echter dan ook weer uitgehaald kunnen worden.

Nieuwe medicijnen

Er komen de steeds meer nieuwe medicijnen op de markt, waar patiënten en behandelaars al jaren op wachten. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vreest dat die ook met de nieuwe regeling een te groot beslag op het ziekenhuisbudget zullen leggen, waardoor ze niet aangeboden kunnen worden.