VOORBURG - Het aantal kieviten, grutto's en andere weidevogels in Nederland zal zonder ingrijpen de komende vijftien jaar halveren. Vooral in Noord- en Zuid-Holland loopt de stand hard achteruit, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

In de twee provincies wisten deze vogels aanvankelijk goed te overleven, maar sinds 2000 neemt hun aantal jaarlijks met 13 procent af. Dat betekent dat de stand hier in vijf jaar tijd halveert.

De Nederlandse weidevogelstand verslechtert versneld, aldus het CBS. Van 2000 tot en met 2004 daalde het aantal weidevogels landelijk met 4,5 procent per jaar. In de jaren daarvoor kromp dat aantal met 1,2 procent per jaar, blijkt uit de cijfers, die gebaseerd zijn op gegevens van het nationale weidevogelmeetnet.

Het ministerie van Landbouw is niet verbaasd over de meetresultaten. Volgens een woordvoerster van het departement is al langer bekend dat de stand ondanks beschermingsmaatregelen achteruit gaat.

Tureluurs

Het zijn vooral de veldleeuwerik, de slobeend en de gele kwikstaart, die fors terrein verliezen. Hun aantallen verminderen jaarlijks met meer dan 8 procent. Ook de groepen tureluurs en de kuifeenden, die net als de gele kwikstaart tussen 1990 en 2000 groeiden, krimpen de afgelopen jaren. Alle negen onderzochte weidevogelsoorten zitten 'in de min'.

Nederland wil via natuurbeheer de weidevogelstand verbeteren. Boeren en Rijk hebben beheersovereenkomsten gesloten om het deze vogels meer naar de zin te maken in bepaalde gebieden. Alleen al in 2004 meldden de boeren 10.000 hectare landbouwgrond aan voor de weidevogels.

Extra maatregelen

"Duidelijk is dat beschermende maatregelen die de laatste jaren op veel plaatsen zijn genomen de daling van de weidevogelstand niet hebben kunnen stoppen", stellen de CBS-onderzoekers. Ook Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) constateerde vorig jaar dat het huidige beleid om deze vogels te beschermen "onvoldoende effect" heeft en pleitte voor extra maatregelen als verhoging van de grondwaterstand.