Onderzoekers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen hebben bewijs gevonden dat de eerste bekende nederzetting van de Noord-Europese Vikingen op het Noord-Amerikaanse continent precies duizend jaar oud is, melden ze in Nature.

De wetenschappers baseren hun conclusies op onderzoek naar een piek in radioactiviteit, die is veroorzaakt door een zonnestorm in het jaar 993. Ze hebben de jaarringen na die piek geteld in bomen die werden gekapt voor het bouwen van de Vikingnederzetting in de Canadese vindplaats L'Anse aux Meadows. Zo konden de onderzoekers bepalen dat de bomen die werden gebruikt voor de nederzetting werden gekapt in het jaar 1021.

Bewijzen van houtbewerking met metalen werktuigen sluiten uit dat de bomen werden gekapt door de oorspronkelijke bewoners van de regio, die niet over zulk gereedschap beschikten.

Hoewel de vondst niet precies vaststelt wanneer de betreffende gebouwen werden opgetrokken (het kan enkele jaren duren voordat de planken en balken die van een gekapte boom worden gemaakt daadwerkelijk worden gebruikt bij de bouw), laat de kap wel zien wanneer de vestiging van de Vikingen op de plek van de kolonie plaatsvond.

De Vikingnederzetting vormt het eerste bekende bewijs van een oversteek van de Atlantische Oceaan naar Noord-Amerika door Europeanen. L'Anse aux Meadows bevindt zich in de Canadese provincie Newfoundland. Bij opgravingen zijn daar resten gevonden van met hout omlijste veenturfgebouwen die vergelijkbaar zijn met gebouwen van Scandinavische kolonisten in Europa, Groenland en IJsland.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de Amerikaanse Vikingkolonie heeft bestaan, hoewel deskundigen de kans groot achten dat dit minder dan een decennium was.

In zogenoemde sages (verhalende gedichten die eeuwenlang alleen in gesproken vorm werden verspreid) uit IJsland wordt een hoofdman genaamd Leif Erikson beschreven, die zich zou hebben gevestigd in het ver ten westen gelegen 'Vinland'. Volgens de sages hadden de Vikingen daar zowel vreedzame als gewelddadige contacten met de plaatselijke volkeren.

De Vikingen waren Scandinavische bewoners van Zuid-Noorwegen, Denemarken en Zweden. Het zogenoemde Vikingtijdperk beslaat ruwweg 793-1066. Dit is lang voordat de Italiaanse zeevaarder Christoffel Columbus (1451-1506) voor het eerst voet aan wal zette aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.