Donderdag 18 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Wadvogels bedreigd

ZEIST/TEXEL - Het gaat slecht met de wadvogels en dan vooral schelpdieretende soorten zoals scholekster, eidereend en kanoet. Liefst vijftien van de 34 onderzochte wadvogelsoorten gaan sterk in aantal achteruit, aldus de Vogelbescherming.
Door ANP

Vooruitlopend op een internationale Waddenconferentie over een week op Schiermonnikoog, maakte de organisatie donderdag deze alarmerende onderzoeksresultaten bekend. De achteruitgang is het duidelijkst in het Nederlandse deel van de Waddenzee.

Volgens de onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ligt dat "waarschijnlijk" aan de overmatige mechanische schelpdiervisserij uit het recente verleden. Minister Veerman (Landbouw), die de conferentie op Schier voorzit, verbood deze vorm van visserij op kokkels begin dit jaar.

Uit het onderzoek bleek verder dat ook soorten als zilverplevier, bonte strandloper, tureluur en rosse grutto, die geen schelpdiertjes eten maar wel voedsel vinden op dezelfde wadplaten, het moeilijk hebben.

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland dringt daarom aan op een herstelprogramma in het waddengebied, dat zij beschouwt als een belangrijk kruispunt van vogeltrekwegen in voor- en najaar. Het gaat om bijvoorbeeld schelpdierbestanden, natuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden, volgens de organisatie "cruciale elementen in het ecosysteem van de Waddenzee".

Als concrete maatregelen stelt de Vogelbescherming voor geen visserij meer toe te staan op wadplaten waar mosselbanken en zeegrasvelden zich kunnen herstellen. Broedvogelpopulaties van open duinen en strand (tapuit, strandplevier) moeten worden hersteld en er moet getijdenwerking en invloed van zout water in oorspronkelijke zoutwatermoerassen, bijvoorbeeld in het Lauwersmeer, worden toegelaten.

Aanbevolen artikelen