Zaterdag 1 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Wetenschappers denken het oudste dierenfossiel ooit te hebben gevonden

Wetenschappers hebben mogelijk een 890 miljoen jaar oud fossiel van een zeespons gevonden in Canada. Als de vondst echt een fossiel blijkt te zijn, dan is dit het alleroudste dierenfossiel dat ooit gevonden is. Wetenschapper Elizabeth Turner van de Canadese Laurentian University beschrijft haar vondst in het vakblad Nature.
Door NU.nl/ANP

Turner onderzocht de versteende resten van een 860 miljoen jaar oud rif in het noordwesten van Canada. In de resten vond ze structuren die erg lijken op de skeletten van moderne zeesponsen. Ook ontdekte ze sporen die lijken op de resten die stervende zeesponsen achterlaten.

Als het fossielen van zeesponsen zijn, dan zouden deze dieren al hebben geleefd voordat de aarde eigenlijk genoeg zuurstof had om dierlijk leven te ondersteunen. Ook zouden deze zeesponsen dan 635 tot 720 miljoen jaar geleden meerdere zware ijstijden hebben overleefd.

Turner vertelt aan National Geographic dat de zeesponsen mogelijk deze barre tijden konden overleven doordat bepaalde micro-organismen in hun rif zuurstof uitstootten, waar de zeesponsen op hun beurt gebruik van konden maken.

Voor deze vondst was het oudste bevestigde fossiel een 558 miljoen jaar oude Dickinsonia, een plat en ovaalvormig zeewezen. De voorheen oudst bekende zeespons is 350 miljoen jaar oud.


Lees meer over:

Wetenschap

Aanbevolen artikelen