BILTHOVEN - De sterfte van baby's rond de geboorte is in Nederland stabiel. Wel zijn enkele risicofactoren voor deze sterfte toegenomen. Nederland behoort nu tot de Europese middenmoot. Dat blijkt uit een maandag verschenen onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Aanleiding voor het onderzoek was de Peristat studie uit 2003 die meldde dat Nederland was gedaald op de Europese lijst van landen met de laagste sterfte rond de geboorte.

In vergelijking met de Europese toplanden telt Nederland een groter aantal meerlingen, meer rokende zwangere vrouwen en meer allochtone zwangerschappen, heeft het RIVM nu vastgesteld. Hoe vaker deze factoren voorkomen, des te groter de kans op sterfte rond de geboorte.

Bij zwangere vrouwen van allochtone afkomst is de kans op sterfte van de baby groter. Want bij niet-westerse bevolkingsgroepen komen diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk of infecties vaker voor. Die kunnen de zwangerschap beïnvloeden.

Babysterfte

Dat de sterfte ondanks de risicofactoren niet is toegenomen kan volgens het RIVM wijzen op een verbetering van de verloskundige zorg en preventie. Van alle landen in de EU is de babysterfte in Zweden en Finland het laagst. De zorg in die landen blinkt uit, meent het RIVM. Voor de studie is de bestaande literatuur over sterfte, risicofactoren en verloskundige zorg samengevat. Twee jaar geleden bleek uit onderzoek dat Nederland van de vijftien EU-landen van toen de hoogste babysterfte kende.