NIJMEGEN - De Nijmeegse vaatchirurg B. Boll pleit voor een landelijk bevolkingsonderzoek naar het voorkomen van een verwijde slagader in de buik onder mannen van 65 jaar en ouder. Deze oudere mannen vormen een risicogroep. Tachtig procent van de patiënten met een verwijde buikslagader die openbarst, overlijdt aan de aandoening.

Boll promoveert volgende week aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een onderzoek naar het aneurysma aortae abdominalis (AAA). Hij riep voor zijn onderzoek ongeveer 3000 oudere mannen uit huisartsenpraktijken op.

Tachtig procent liet een echo van de buik maken. Boll ontdekte bij ruim 8 procent een AAA. Als het aneurysma tijdig wordt ontdekt, is een goede behandeling mogelijk. Een landelijk bevolkingsonderzoek kan het sterftecijfer drastisch terugdringen, aldus de vaatchirurg.

Een AAA blijft zonder preventief onderzoek onopgemerkt. Het eerste symptoom van een verwijde slagader is het scheuren en gaan bloeden van het aneurysma. Dit is volgens de onderzoeker "dramatisch en pijnlijk" en loopt vaak fataal af.

Boll vond in zijn experimentele onderzoek een AAA bij een op de twaalf mannen. Degenen die een AAA bleken te hebben, moeten onder controle blijven. Zodra de omvang van de verwijde slagader gevaarlijk wordt, kan de chirurg opereren, waarna het gevaar geweken is. Mannen bij wie de echo geen aneurysma aantoont, hoeven niet meer terug te komen.

Kanker

Onderzoek plus behandeling kost volgens Boll ongeveer 2000 euro per gewonnen levensjaar. De promovendus stelt dat dit bedrag gunstig afsteekt bij de kosten van andere bevolkingsonderzoeken: opsporing en behandeling van baarmoederhalskanker kost bijvoorbeeld 12.500 euro per gewonnen levensjaar.

De vaatchirurg, die in het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis werkt, heeft ook onderzocht of de wetenschap dat iemand een AAA heeft de kwaliteit van zijn leven aantast. Hij liet daarvoor vragenlijsten invullen tot een jaar na de ontdekking. Daaruit is geen nadelig effect van de screening gebleken, aldus Boll.