Eekhoorns zijn eenzame dieren, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat eekhoorns die een goede relatie met hun 'buren' hebben langer leven. Dat schrijven Amerikaanse, Britse en Canadese biologen in het vakblad Current Biology (pdf), op basis van 22 jaar aan observaties van eekhoorns in Canada.

Eekhoorns leven in hun eigen territoria met in het centrum hun voedselvoorraad. Het verdedigen van zo'n territorium vraagt veel van de knaagdieren, want tegelijkertijd kunnen ze hun tijd en energie ook steken in het vinden van voedsel en het verzorgen van hun jongen.

Als deze dieren er alleen voorstaan, zo blijkt uit het onderzoek, dan daalt jaarlijks hun kans op overleven. Maar als ze meerdere jaren naast dezelfde buureekhoorns leven, dan wil die kans van overleven stijgen.

Een precieze reden hiervoor is nog onduidelijk. Vermoedelijk bereiken de buren na een tijdje een soort overeenkomst, waardoor ze niet telkens op hun hoede hoeven te zijn voor elkaar. Hierdoor hoeven de eekhoorns minder tijd te steken in een grensconflict met deze buren en hebben ze weer energie over voor andere 'klusjes'.

Verder viel het de onderzoekers op dat wanneer de eekhoorns nauw verwant zijn aan elkaar, dit aanzienlijk minder voordeel oplevert voor de overlevingskans van deze dieren dan wanneer ze dat niet zijn. Een precieze oorzaak hiervan is nog onduidelijk.