Amerikaanse astronomen hebben waargenomen dat gassen in het universum momenteel tien keer zo warm zijn als 10 miljard jaar geleden. Ze beschrijven de metingen in het vakblad Astrophysical Journal. Gasvelden in de ruimte bereiken nu temperaturen van 2,2 miljoen graden Celsius.

De astronomen maten de temperatuur van gaswolken die dicht bij de aarde hangen en gassen die juist verder weg zijn. De laatstgenoemde gasvelden werden geobserveerd door middel van het licht dat ze weerkaatsen en vervolgens de aarde bereikt.

Hoe verder een gasveld van de aarde verwijderd is, hoe langer het licht vanaf dat veld erover doet om de aarde te bereiken. Daardoor is het observeren van verre gaswolken te vergelijken met 'terug in de tijd kijken'.

De astronomen concluderen dat 'hedendaagse' gassen in het universum temperaturen van ongeveer 2,2 miljoen graden Celsius hebben. Daarmee zijn ze tien keer zo warm als gassen van 10 miljard jaar geleden.

Opwarming gevolg van samenpersen gas en donkere materie

Het universum warmt op doordat zwaartekracht donkere materie en gassen in de ruimte naar elkaar toe trekt en samenperst, waardoor sterrenstelsels en groepen sterrenstelsels kunnen ontstaan.

De donkere materie en gassen worden vrij hardhandig samengetrokken, waardoor de gassen worden geschud en opwarmen.

Auteurs van het onderzoek benadrukken dat deze processen in de ruimte losstaan van de opwarming van de aarde.