NIJMEGEN - Archeologen hebben bij graafwerkzaamheden in het centrum van Nijmegen funderingen aangetroffen van het tot nu toe oudste stenen huis van Nederland. In de bouwput aan de St. Josephhof zijn tevens antieke dakpannen en siervoorwerpen aangetroffen, wat er volgens de archeologen op duidt dat het gebouw kort na het begin van de jaartelling door zeer vooraanstaande mensen moet zijn gebruikt.

Nijmegen viert dit jaar het 2000-jarig bestaan. Dat de stad echt de oudste van Nederland is, is aan het eind van de vorige eeuw onomstotelijk vastgesteld na het vinden een gedeelte van een Romeinse godenpijler uit 14 na Chr. De funderingen van het nu aangetroffen gebouw dateren ongeveer uit 40 na Chr.

De gemeente wist volgens een woordvoerder wel bijna zeker dat er bij de bouwactiviteiten op de St. Josephhof Romeinse resten gevonden zouden worden. De vondst van het stenen huis heeft de stadsarcheologen toch verrast, omdat dit er op wijst dat Oppidum Batavorum, zoals Nijmegen in de Romeinse tijd heette, nog veel aanzienlijker moet zijn geweest dan tot nu toe aangenomen.

Tufsteen

De vondst van het unieke stenen gebouw vormt volgens stadsarcheoloog H. van Enckevort een belangrijke uitbreiding in de kennis van de geschiedenis van de oudste stad van het land. Van Enckevort vermoedt dat het gebouw veel groter is geweest dan hij nu op de St. Josephhof kan blootleggen.

"Er is tufsteen gebruikt en dat was tot in de late Middeleeuwen een geliefd bouwmateriaal. Het Romeinse gebouw is in later eeuwen vermoedelijk afgebroken, om de stenen elders opnieuw te kunnen gebruiken. Ook zijn delen van de bodemschat beschadigd toen in het begin van de vorige eeuw kelders onder de aangrenzende huizen zijn aangelegd", zegt hij.

De vondst van de gebruikte dakpannen is een nieuwe uitdaging voor archeologen, zegt Van Enckevort. "We wisten al dat de Romeinen zelf dakpannen bakten in Berg en Dal, vlak bij Nijmegen. Maar dit zijn andere dakpannen. Onderzoek moet uitwijzen of ze afkomstig zijn uit het Duitse Xanten, waar ook een nederzetting was, of dat er ergens bij Nijmegen nog een andere steenbakkerij moet zijn geweest."

Appartementen

Nijmegen bouwt op de St. Josephhof een complex van ongeveer honderd woningen en appartementen. Architect F. Houben heeft bij het ontwerp van het complex al rekening gehouden met archeologische opgravingen. "Ik heb een ruime binnenhof getekend, waar de resten op de een of andere manier zichtbaar zullen worden gemaakt. Op de plek waar de fundering is gevonden wordt gebouwd, maar misschien kunnen we de stenen in de binnenhof gebruiken", zei zij vrijdag.

De archeologen hebben nog tot 1 april volgend jaar de tijd om het terrein af te graven. Van Enckevort verwacht nog veel meer Romeinse resten bloot te leggen. Architect Houben vult haar bouwplan pas definitief in nadat de archeologen klaar zijn, zodat ze de belangrijkste vondsten de beste plaats kan geven.