Een grote populatie van het oranje-blauw zwemmend geraamte, een zeldzame kieuwpootkreeft, is ontdekt in de leembossen van Het Groene Woud in de buurt van Best (Noord-Brabant). Lange tijd werd gedacht dat de soort was uitgestorven in Nederland.

De Eubranchipus grubii werd in twee gebieden van Het Groene Woud aangetroffen, meldt Nature Today. Het natuurgebied is volgens de onderzoekers nu een belangrijk kerngebied geworden voor de soort.

De soort komt voornamelijk voor in droogvallende poelen en kan soms jaren niet te zien zijn. De kieuwpootkreeften leggen na een 'actief' seizoen eieren die lange tijd kunnen overleven in de droge sloten.

De onderzoekers zeggen dat de populatie de laatste jaren sterk is achteruitgegaan. Ooit werd de soort zelfs als uitgestorven beschouwd in Nederland.

Het oranje-blauw zwemmend geraamte werd sinds de jaren 2000 incidenteel ook weleens aangetroffen in Gelderland, en vóór de millenniumwissel soms in Limburg en op enkele andere plekken in Noord-Brabant. Dat waren echter zeldzame individuele waarnemingen en betroffen niet een hele populatie, zoals nu.