GRONINGEN - Erfelijke factoren bepalen of een kind gevolgen ondervindt van passief meeroken of niet. Dat constateert kinderarts Gerard Koppelman van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UCMG) na onderzoek onder tweehonderd gezinnen. Erfelijke factoren op het vijfde chromosoom van het kind bepalen mede of hij of zij astma ontwikkelt.

Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde chromosomen kinderen zeer ontvankelijk maken voor astma, als hun ouders roken. "Het zogenaamde vijfde chromosoom maakt kinderen erfelijk kwetsbaar voor de gevolgen van meeroken", legt Koppelman uit. "Het is net als met veel eten. Sommige mensen hebben geen aanleg om te dik te worden, anderen wel. Maar je kan pas dik worden als je veel eet."

Dit betekent overigens niet dat astma of een allergische reactie voorkomen kunnen worden. "We weten nog niet wat de mutatie op het vijfde chromosoom is", stelt de onderzoeker. "Maar daar gaan we zeker vervolgonderzoek naar doen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het mechanisme werkt. We gaan uitzoeken hoe we het kunnen beïnvloeden."

Tussen de 20 en 30 procent van de ouders rookt in het bijzijn van hun kinderen.