Een team van astronomen vermoedt dat het momenteel met de Very Large Telescope (VLT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) de creatie van een nieuwe planeet waarneemt. Voor zover bekend werd een geboorte van een planeet nog niet eerder op beeld vastgelegd.

Rond de ster AB Aurigae, die op 520 lichtjaren van de aarde staat, zou een opvallende 'knik' zijn ontstaan in een schijf van gas en stof. Het samenkomen van die twee factoren is essentieel in het proces van planeetvorming en speelt zich normaliter af als de ster nog 'jong' is.

AB Aurigae ontstond enkele miljoenen jaren geleden, wat door wetenschappers als een dergelijk jonge ster wordt aangemerkt. Toen de ster in 2017 met de reusachtige Atacama Large Millimeter Array (ALMA)-telescoop in Chili onder de loep werd genomen, werden al aanwijzingen gevonden dat rondom de ster actieve planeetvorming plaatsvond. De beelden waren echter niet scherp genoeg.

Nieuwe beelden met een geavanceerde camera van ESO, de SPHERE-camera die diepere beelden kan maken, tonen een spiraal van stof en gas die de schijf rondom AB Aurigae verstoort. Dergelijke spiralen zijn een teken dat zogeheten babyplaneten zich vormen.

'Planeet kan dertien keer zo groot worden als Jupiter'

Het team astronomen, onder leiding van Anthony Boccaletti van de Parijse PSL Universiteit, denkt dan ook de vermoedens van de ALMA-telescoop te hebben bevestigd. Verder onderzoek moet de astronomen uitsluitsel geven over de massa van de planeet, maar eerste schattingen sluiten niet uit dat de planeet liefst dertien keer zo groot kan worden als Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel.

Over het ontstaan van planeten blijft nog altijd veel in het ongewisse. Het team astronomen hoopt dat de nieuwe beelden wetenschappers wijzer kunnen maken.