Biologen hebben een nieuwe soort leguaan ontdekt op de Caribische eilanden Saba, Montserrat en de Kleine Antillen. De ontdekkers schrijven in het vakblad ZooKeys dat er voor de nieuwe soort zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de reptielen uitsterven.

De nieuwe soort, Iguana melanoderma, onderscheidt zich van andere leguanen door genetische verschillen, maar ook door een zwarte stip tussen het oog en het oor.

Voorheen waren er drie soorten leguanen bekend: de antillenleguaan, de groene leguaan en de 'gewone leguaan', De groene leguaan is afkomstig uit Centraal-Amerika, maar is als invasieve soort binnengekomen in leefgebieden van de antillenleguaan.

De groene leguaan verdreef zijn Antilliaanse variant ook uit Guadeloupe, bijvoorbeeld door voortplanting tussen de twee soorten en door concurrentie. Invasieve leguanen uit Centraal-Amerika dreigen dit ook te doen in de leefgebieden van andere soorten, stellen de onderzoekers. Dit kan bijvoorbeeld komen door de handel in de dieren.

Inmiddels heeft dit ertoe geleid dat de antillenleguaan volgens de rode lijst van bedreigde diersoorten door natuurbescherming IUCN aan het afnemen is in aantal.

De nieuw ontdekte Iguana melanoderma lijkt ook bedreigd te kunnen worden door invasieve leguanensoorten. Ook natuurlijke dreigingen bij de eilanden, zoals aardbevingen, vulkanen en orkanen, brengen de soort in gevaar. Daarom roepen de ontdekkers direct op tot bescherming van de leguaan.