Woensdag 18 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Sinds 2002 verdwenen halfaap duikt plots op op camerabeelden

In 2002 werd een kleine halfapensoort waargenomen in de Taita-heuvels van Kenia, om daarna nooit meer te worden gezien. Jaren later zag een Finse promovendus de dwerggalago echter op beelden van natuurcamera's verschijnen, zo schrijft de student in het wetenschappelijk vakblad Oryx.
Door NU.nl

De dwerggalago is een klein nachtdier van 100 tot 180 gram. Het springt van boom tot boom om te zoeken naar eten, zoals motten en andere insecten.

Er zijn verschillende soorten van de aapsoort op de wereld die veel op elkaar lijken, maar de variant in de Taita-heuvels was volgens de onderzoekers een nog onontdekte variant. Echter werd na de eerste verschijning van het dier in 2002 getwijfeld of de soort nog wel bestond. Nu kunnen onderzoekers echter met zekerheid zeggen dat het nog wel degelijk in leven is.

Dwerggalago's zijn moeilijk om op te sporen. Ze kunnen zich hoog in de bomen bevinden, op een hoogte van 50 meter. Het feit dat ze 's nachts leven, maakt het niet makkelijker. Wel leven de galago's in groepen en hebben ze een kenmerkende roep.

Het risico bestaat echter dat de dwerggalago in kwestie met uitsterven wordt bedreigd. De soort komt zover bekend alleen in de Taita-heuvels voor, maar volgens de onderzoekers moet er meer gedaan worden om de staat van de bossen op de heuvels te behouden. Als dat niet gebeurt, is het mogelijk dat deze galago straks geen leefgebied meer heeft.

Volgens de professor met wie de promovendus samenwerkte, zijn de Taita-heuvels een "levend laboratorium" waar veel verschillende diersoorten in leven.

De dwerggalago op de foto is een andere soort dan die die in Kenia is gevonden. De soorten lijken wel op elkaar.

Aanbevolen artikelen