Vogels die in koudere gebieden leven en open nestjes bouwen, leggen voornamelijk eieren met donkere schillen. Amerikaanse en Australische onderzoekers schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution dat dit komt omdat het donkere pigment ervoor zorgt dat de eieren beter opwarmen en warmte vasthouden in zonlicht.

Vogels moeten actief de temperaturen van hun eieren reguleren door te broeden en tegelijkertijd beschermen zij hun aankomende jongen tegen roofdieren. Ze moeten de eieren echter ook verlaten om voedsel te zoeken.

In koudere gebieden is het lastiger om de temperatuur op de juiste hoogte te houden, maar tegelijkertijd is er minder gevaar van roofdieren. De ouders gaan er om de temperatuur van het ei te bewaken minder lang op uit, maar wel vaker. Nu blijkt dat de kleur van het ei waarschijnlijk ook meewerkt om de temperatuur in het ei op peil te houden.

Wetenschappers onderzochten de eieren van 634 verschillende vogelsoorten, die zij konden bemachtigen bij natuurmusea. De eieren van soorten die in koudere gebieden leven met minder sterke zonnestraling en die veelal ook open nesten bouwen, waren aanzienlijk donkerder dan de andere eieren.

Na deze analyse namen de onderzoekers de eieren van kippen, eenden en kwartels met kleuren variërend van licht naar donker. De eieren werden blootgesteld aan zonnestraling en de temperatuur werd opgenomen. Uit deze tests bleek dat donkere eieren de warmte langer konden vasthouden dan lichtere eieren.

Door een combinatie van deze resultaten concluderen de wetenschappers dat de kleur bepalend is voor de warmtehuishouding in het ei.

Temperatuur van ei belangrijk voor embryo

Hoe een ei met temperatuur omgaat, kan zeer bepalend zijn voor het embryo dat erin zit. Hoe goed een vogelembryo kan overleven, hangt af van de temperaturen waar het ei mee te maken krijgt.

Bij schildpadeieren is de temperatuur zelfs bepalend voor het geslacht. Des te warmer een ei is, des te groter de kans dat er later een vrouwtje uit kruipt. Zo kan een schildpadembryo het eigen geslacht bepalen, door aan de warmere of de koudere kant van het ei te gaan zitten.

Door de opwarming van de aarde lijkt een populatie groene zeeschildpadden in Australië in de problemen te komen. Het zand wordt steeds warmer, waardoor uit 90 procent van de eieren een vrouwtje kruipt. Mogelijk helpt het kunstmatig koelen van deze eieren de balans in de populatie te redden.