RIJSWIJK - Het percentage zelfmoorden blijkt onder anesthesiologen hoger te liggen dan onder de totale Nederlandse bevolking. Tussen 1946 en 2002 stierf ten minste 8 procent van de overleden anesthesiologen door suïcide. Op de totale bevolking gaat het om 1 procent.

Dat blijkt uit een donderdag in het vakblad MedNet Magazine gepubliceerd onderzoek van de anesthesiologen L. Liem en S. van Duijn. Hoewel dat percentage in landen als Zweden (11 procent) nog hoger ligt, noemen de onderzoekers het een serieus probleem.

Liem is ervan overtuigd dat het een belangrijke rol speelt dat de anesthesiologen toegang hebben tot de middelen én beschikken over de kennis om met zekerheid een rustig einde aan het leven te maken.

Doodsoorzaak

Liem en Van Duijn onderzochten alle bij de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie geregistreerde sterfgevallen onder leden. Van zeventig gevallen achterhaalden zij de doodsoorzaak door persoonlijk contact op te nemen met collega's, oud-hoogleraren of nabestaanden. Bij zeker twaalf mensen ging het zeker om zelfmoord.

Liem zoekt nu samen met hoogleraar klinische psychologie A. Kerkhof van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie naar mogelijkheden om iets aan preventie te doen. Binnenkort zullen de anesthesiologen hiervoor geënquêteerd worden.