Onderzoekers hebben vogels nieuwe liedjes weten te leren door bepaalde neuronen in hun hersenen te activeren met lichtflitsen, blijkt uit een publicatie in het tijdschrift Science.

De ontdekking kan volgens het onderzoeksteam van University of Texas Southwestern Medical Center (UTSW) in de toekomst mogelijk leiden tot nieuwe medische behandelingen voor mensen met spraakproblemen.

Om de vogels nieuwe liedjes te leren gebruikten de onderzoekers een methode die optogenetica heet; een manier om activiteit in het brein te observeren en te manipuleren. De techniek heeft het voordeel preciezer te zijn dan het gebruiken van bijvoorbeeld elektrische prikkels.

Bij het experiment werden zebravinkmannetjes gebruikt, die hun zangpatronen gewoonlijk vroeg in hun jeugd overgedragen krijgen van hun vader.

Nieuwe herinneringen maken met lichtflitsen

Door bepaalde neuronen te activeren met lichtflitsen, konden de onderzoekers een herinnering in het brein van de zebravinken implanteren, zonder tussenkomst van de vader of andere vogels. Hoe korter de neuronen werden blootgesteld aan lichtflitsen, hoe korter de lettergreep was van het liedje dat de zebravink geïmplanteerd kreeg.

"We leren de vogels niet alles, maar slechts de lengte van de lettergrepen in het liedje", stelt onderzoeker Todd Roberts in het persbericht van UTSW.

'Wegbereidend onderzoek'

Het onderzoek is volgens de wetenschapper significant, omdat het de weg bereidt voor het ontdekken van meer hersencircuits die de capaciteit voor spraak sturen. Ook toont het voor het eerst aan dat dergelijke herinneringen geïmplanteerd kunnen worden.

Hoewel de menselijke hersencircuits volgens Roberts "veel complexer zijn dan die van een zangvogel", stelt het team dat het onderzoek meer inzicht geeft in neurologische aandoeningen.

Het onderzoeksteam hoopt de inzichten ooit te gebruiken om behandelingen te ontwikkelen voor bijvoorbeeld patiënten met autisme, spraakproblemen en andere neurologische aandoeningen.