Jonge kinderen uit de nieuwe steentijd in Europa kregen al voeding uit de fles. Deze keramische flessen, die meer lijken op tuitbekers, waren gemaakt van klei en werden vermoedelijk gebruikt om kinderen dierenmelk of moedermelk te laten drinken. Oostenrijkse, Duitse en Britse wetenschappers beschrijven deze bevinding in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Archeologen vonden al eerder keramische bekers met kleine schenktuiten, gemaakt van klei. De oudste flesjes zijn afkomstig uit de nieuwe steentijd, maar er werden nog meer soortgelijke drinkwaren gevonden afkomstig uit de brons- en ijzertijd.

Over het algemeen dacht men dat deze drinkwaren werden gebruikt om ouderen of zieken te voeden, maar nog niet eerder bedachten onderzoekers dat ze mogelijk gebruikt werden om kinderen te voeden.

In kindergraven uit de brons- en ijzertijd, ontdekt in het Duitse Beieren, vonden archeologen drie keramische drinkwaren, elk een soort beker met een drinktuit.

In de tuitbekers troffen de onderzoekers zuivelsporen aan, die afkomstig waren van voornamelijk herkauwende dieren, zoals geiten of koeien. Hiertussen zaten ook sporen van melk van niet-herkauwende dieren, zoals varkens of mogelijk mensen. Dit zou erop kunnen wijzen dat melksoorten werden vermengd.

Twee van de gevonden drinkflessen. (Foto: Katharina Rebay-Salisbury)

Tijdens steentijd vond geboortegolf plaats

Moderne kennis over kindervoeding uit de prehistorie is beperkt, waardoor onderzoek als dit van belang is voor deze tak van de wetenschap.

De bevindingen zijn volgens de wetenschappers vooral van belang voor onderzoek naar de nieuwe steentijd, omdat er in dit tijdvak een evenement plaatsvond genaamd de 'neolithische demografische transitie'. In principe is dit de babyboom uit de prehistorie, waarin de geboortecijfers en daarmee de bevolkingsgroei van dit tijdperk sterk toenamen.

Een bewijs van deze prehistorische babyboom is een toename van kindergraven uit de steentijd. Bij een hoger geboortecijfer neemt immers ook de kans op kindersterfte toe.

Wat de flesvoeding met dierenmelk voor de gezondheid van prehistorische kinderen betekende, moet nog blijken uit vervolgonderzoeken.