Een nieuw beschreven reptiel blijkt een van de grootste vliegende dieren uit de geschiedenis te zijn. Het dier kon naar schatting een spanwijdte tot 10 meter hebben. Paleontologen van de Queen Mary Universiteit in London beschrijven de vondst in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Vertebrate Paleontology.

Het dier heeft de naam 'Cryodrakon boreas' gekregen, wat vertaalt naar "de koude draak van de noordenwind". Het beest behoort tot de pterosauriërs, een diersoort waartoe de grootste vliegende dieren die ooit op Aarde hebben geleefd behoren. De Cryodrakon leefde ongeveer 77 miljoen jaar geleden, tijdens het krijt.

De resten van de Cryodrakon werden dertig jaar geleden opgegraven in het Canadese Alberta, in het Dinosaur Provincial Park. Dit is een beschermd natuurgebied waar veel dinosauriërfossielen worden gevonden. Paleontologen gingen er destijds vanuit dat het tot een andere soort pterosauriër behoorde, de Quetzalcoatlus northropi, die in de Amerikaanse staat Texas werd gevonden.

Na het bestuderen van de botten kwamen de paleontologen tot de conclusie dat het hier toch zou gaan om een nog niet eerder beschreven soort.

Het gevonden skelet is waarschijnlijk van een jong exemplaar en heeft een spanwijdte van ongeveer 2 meter. Een volwassen variant zou een spanwijdte van 10 meter hebben gehad en woog naar schatting 250 kilogram. Dat de 'koude draak van de noordenwind' net zoals de 'koude' draak uit de televisieserie Game of Thrones blauw vuur kon spuwen, is onwaarschijnlijk.

Cryodrakon was carnivoor die waarschijnlijk landinwaarts leefde

De Cryodrakon behoort tot een subsoort van de pterosauriër, namelijk de azhdarchidae. Deze reptielen waren carnivoren en aten vooral kleinere dieren zoals hagedissen. Ze waren waarschijnlijk sterk genoeg om oceanen over te vliegen, maar wetenschappers menen dat de azhdarchidae vooral landinwaarts leefden.

Er zijn maar weinig complete resten van de azhdarchidae. De Cryodrakon is daarom extra belangrijk voor onderzoek, omdat het skelet bijna compleet is en veel van de botten in goede staat verkeren.

Een artiestenimpressie van de 'koude draak van de noordenwind'. (Foto: David Maas)