Eekhoorns luisteren de 'gesprekken' van zangvogels af, om te achterhalen of de omgeving veilig is. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek door wetenschappers van Oberlin College in de staat Ohio. De onderzoekers beschrijven hun bevindingen in het vakblad PLOS ONE.

Kleine zoogdieren gebruiken de geluiden van andere diersoorten om te achterhalen of er gevaar dreigt. Nu blijkt echter ook dat kleine zoogdieren, zoals de grijze eekhoorn, de onderlinge geluiden van vogels gebruiken om te weten of de omgeving veilig is.

De onderzoekers onderzochten dit door in twee leefomgevingen van wilde grijze eekhoorns het geluid van een roofvogel af te spelen. De dieren reageerden alert op dit geluid, bijvoorbeeld door vaker op te kijken. Daarna speelden de wetenschappers in de ene omgeving een opname van zangvogelgeluiden af en in de andere een opname van omgevingsgeluid zonder vogelgeluiden.

De alertheid van eekhoorns die de vogelgeluiden hoorden, nam af. De andere groep bleef alert voor mogelijk gevaar. Dit toont volgens de wetenschappers aan dat eekhoorns de 'gesprekken' van vogels als indicator voor veiligheid gebruiken.

Het afluisteren betekent overigens niet dat de eekhoorns nauw samenleven met de vogelsoorten. De diersoorten leven vaak wel in dezelfde leefomgevingen, maar ze volgen elkaar niet en leven niet bewust bij elkaar.