Donderdag 19 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NUcheckt: Vrouwen waarschijnlijk net zo slecht in multitasken als mannen

NU.nl checkt berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Vrouwen zijn even slecht in multitasken als mannen."
Door NU.nl/Shannon Bakker

Oordeel: waarschijnlijk

Verschillende websites, zoals Faqt, Elle en Het Laatste Nieuws, schreven in augustus dat uit nieuw onderzoek zou blijken dat vrouwen niet beter kunnen multitasken dan mannen. De websites stellen dat het stereotype dat vrouwen goed meerdere dingen tegelijk zouden kunnen doen volgens Duits onderzoek niet klopt. Kunnen vrouwen echt niet beter multitasken dan mannen?

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar onder meer Elle zich op heeft gebaseerd, is gepubliceerd op 14 augustus. Aan het Duitse onderzoek namen 48 mannen en 48 vrouwen deel.

Chris Janssen, universitair docent bij de afdeling psychologische functieleer van de Universiteit Utrecht, legt uit dat multitasken een breed begrip is. Onder multitasken valt het parallel uitvoeren van minstens twee verschillende taken, zoals zingen terwijl je op de fiets zit. Ook het snel switchen tussen taken, zoals het schrijven van een verslag terwijl een collega met je praat, wordt gerekend tot multitasken.

De Duitse onderzoeker keken naar de laatste vorm van multitasken. De deelnemers deden korte tests waarin ze moesten laten weten of letters klinkers of medeklinkers waren en of cijfers even of oneven waren. De deelnemers probeerden tijdens het experiment in verschillende sessies deze twee taken achter elkaar of tegelijkertijd uit te voeren.

Wat kwam uit het onderzoek?

Uit eerder onderzoek bleek dat mensen met een beter werkgeheugen en een hogere intelligentie beter zijn in multitasken. Om deze reden werd gecontroleerd of de deelnemende mannen en vrouwen op dit vlak van elkaar verschilden. Dit bleek niet het geval. De vrouwelijke participanten konden over het algemeen wel sneller informatie verwerken, terwijl de mannen gemiddeld meer ruimtelijk inzicht hadden.

De onderzoekers stelden vast dat multitasken ertoe leidt dat mensen minder snel en accuraat werken. Er werd in het onderzoek geen verschil tussen mannen en vrouwen aangetoond. Ook wanneer rekening werd gehouden met de verschillen in ruimtelijk inzicht en verwerkingssnelheid waren vrouwen niet beter in multitasken dan mannen.

Wat betekent dit?

De onderzoekers schrijven op basis van hun onderzoek dat mannen en vrouwen even slecht blijken te zijn in multitasken. Een belangrijke kanttekening hierbij is volgens de onderzoekers dat je multitasken op verschillende manieren kunt onderzoeken en dat er bij andere activiteiten mogelijk wel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

Wat heeft ander onderzoek naar multitasken aangetoond? Janssen: "Over het algemeen zien we dat er in onderzoek naar multitasken geen consistente verschillen tussen mannen en vrouwen worden gevonden. Als er al verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, dan zijn ze waarschijnlijk subtiel en afhankelijk van welke twee zaken mensen tegelijk proberen te doen. Het is de vraag of je van dit soort subtiele verschillen in het dagelijks leven iets merkt."

Wat bepaalt of we goed kunnen multitasken?

Janssen wijst op drie factoren die een veel grotere invloed hebben op hoe goed iemand in een bepaalde situatie kan multitasken dan het geslacht. "Ten eerste zijn dit de karakteristieken van de taken de je tegelijk uitvoert. Als je voor beide taken bijvoorbeeld tegelijk je ogen nodig hebt, zoals autorijden en een appje versturen, is dit ingewikkeld. Over het algemeen geldt dat hoe meer twee taken op elkaar lijken, hoe lastiger ze tegelijk zijn te doen."

Ten tweede maakt het uit hoe moeilijk de taken zijn. "Een gesprek voeren vergt bijvoorbeeld veel concentratie. Dit is lastig te combineren met een andere ingewikkelde taak, zoals autorijden in een drukke stad."

"En tot slot, hoe ervaren is degene die de taak uitvoert? Bij een aantal taken geldt dat hoe vaker je iets hebt gedaan, hoe makkelijker je er iets naast kunt doen."

'Wat is goed multitasken eigenlijk?'

Janssen legt uit dat het lastig is om verder algemene uitspraken te doen over multitasken. In onderzoek wordt multitasken vaak verschillend onderzocht. "Wat is goed multitasken eigenlijk? Is dat ondanks afleiding heel goed één taak kunnen afronden of is dat juist dat je je aandacht goed kunt verdelen tussen meerdere taken. Hier verschillen ook wetenschappers over van mening en dit heeft invloed op onderzoek naar multitasken", aldus de universitair docent.

"Het maakt voor de uitkomst van een experiment uit of de wetenschapper aan een proefpersoon vraagt om twee taken correct uit te voeren of om vooral één ding, zoals autorijden, heel goed te doen én ondertussen nog een andere taak uit te voeren."

Conclusie

Hoewel niet is uit te sluiten dat mannen of vrouwen in sommige situaties beter zijn in multitasken, wordt in het algemeen aangetoond dat er wat dit betreft geen grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Het is bekend dat de ervaring en het soort taak veel meer invloed heeft op hoe goed iemand kan multitasken.

We beoordelen de stelling "vrouwen zijn even slecht in multitasken als mannen" als waarschijnlijk.

Aanbevolen artikelen