NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Pikant eten beschadigt je hersenen."

Oordeel: onbewezen

Volgens Zita en Metrotime is het voor je hersenen beter om niet al te pittig eten. De websites schrijven dat uit nieuw onderzoek blijkt dat pikant voedsel je geheugen zou kunnen aantasten. Maar is er echt reden tot zorg als je regelmatig een pittige maaltijd eet?

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar Zita en Metrotime over schrijven is op 27 mei gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Aan het onderzoek deden in totaal 4.852 Chinezen van 55 jaar en ouder mee.

De vragenlijsten en testen die in het onderzoek zijn gebruikt werden afgenomen tussen 1999 en 2006. Alle deelnemers vulden meerdere keren een vragenlijst in over wat ze de afgelopen drie dagen hadden gegeten. Ook werd gecontroleerd hoeveel eten de deelnemers in deze drie dagen kochten en wat daarvan is opgegaan. Met behulp van deze gegevens werd bepaald hoeveel chilipeper de deelnemers aten. Ander pittig voedsel, zoals zwarte peper, hebben de onderzoekers buiten beschouwing gelaten.

Maar waarom is daar niet naar gekeken? Zwarte peper is toch ook pittig? De reden is dat in zwarte peper een andere stof zit die voor de pittigheid zorgt dan in chilipeper. In peperkorrels, zoals zwarte peper, zorgt piperine voor pittigheid. Terwijl dit bij chilipeper, waar rode pepers en jalapeño's bijvoorbeeld ook onder vallen, capsaïcine is. Eerdere studies vonden volgens de onderzoekers aanwijzingen dat capsaïcine zou helpen tegen overgewicht en hoge bloeddruk. Ze wilden om deze reden weten of capsaïcine misschien ook goed is voor het brein.

Links: peperkorrels aan plant, Rechts: chilipeper aan plant (foto:123RF)

Hoe hebben ze dit onderzocht?

Hoe goed de hersenen functioneerden werd in het onderzoek op meerdere manieren getest. Zo moesten de deelnemers een korte geheugentest maken, werd aan de participanten gevraagd om terug te tellen van twintig tot één en moesten ze een aantal sommen maken. Ook werd aan de deelnemers gevraagd hoe goed zij zelf hun geheugen vonden en of men vond dat het geheugen achteruit was gegaan in het afgelopen jaar.

Wat vonden de onderzoekers?

Opvallend was dat bijna 60 procent van de onderzochte mensen geen chili at. Van de mensen die wel chilipeper aten, at 30 procent dagelijks meer dan 50 gram. Deze groep gaf twee keer zo vaak als niet-chili-eters aan dat ze hun geheugen slecht vonden. Ook op de hersentesten scoorden mensen die meer chilipeper aten slechter.

Zorgt chilipeper dus voor 'beschadiging' van de hersenen?

Toch kan je op basis van deze resultaten niet zomaar zeggen dat chilipeper de hersenen beschadigt. De onderzoekers waren zich ervan bewust dat verschillende zaken mogelijk de resultaten van het onderzoek beïnvloedden. We weten bijvoorbeeld dat overgewicht de kans op dementie verhoogt. Als mensen met overgewicht gemiddeld meer chilipeper eten dan mensen met een gezond gewicht, dan zou dit een verklaring kunnen zijn dat deze mensen een slechter geheugen hebben. Met dit soort factoren hebben de onderzoekers geprobeerd rekening gehouden.

Toch schrijven ze dat mensen die chilipeper eten op veel vlakken verschillen van mensen die geen chilipeper eten. Deze verschillen kunnen volgens de onderzoekers invloed hebben gehad op de onderzoeksresultaten. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat mensen die last hebben van geheugenverlies, door datgene wat het geheugenverlies veroorzaakt een sterkere voorkeur voor chilipeper krijgen.

De onderzoekers hebben dus alleen laten zien dat er mogelijk een verband is tussen chilipeper eten en geheugenproblemen. Ze hebben niet aangetoond dat chilipeper de oorzaak is van geheugenproblemen.

Wat zegt ander onderzoek naar chilipeper?

Er is voor zover bekend nog maar één ander onderzoek geweest naar het effect van chilipeper op de hersenen. Dit onderzoek uit 2016 vond juist dat mensen die veel chilipeper eten een beter geheugen hebben. Dit onderzoek had alleen hetzelfde soort problemen als het recente onderzoek en je kan dus ook niet concluderen dat chilipeper goed is voor de hersenen.

Conclusie

Eén onderzoek vond een verband tussen het eten van veel chilipeper en een slechtere score op een aantal hersentesten, waaronder een geheugentest. Het is niet duidelijk of de chilipeper ook de oorzaak was van deze mindere prestaties.

We beoordelen de stelling "pikant eten beschadigt je hersenen" als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.