NU.nl checkt berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Vrouwen slapen beter naast een hond dan naast een partner."

Oordeel: onbewezen

Een hond in bed klinkt misschien niet heel hygiënisch, maar volgens verschillende lifestylewebsites zou je als vrouw toch moeten overwegen om in bed met een hond te slapen. Dit zou voor de nachtrust van vrouwen namelijk beter zijn dan slapen naast een partner. Onder meer Famme, Beautify en Dagelijkz schreven in juli dat honden zouden zorgen voor betere en meer rustgevende slaap. Katten en mensen zouden juist storend zijn in bed. Dit alles zou blijken uit Amerikaans onderzoek.

Waar komt het vandaan?

Eind 2018 schreven onder meer Viva, Het Laatste Nieuws en Ze.nl al over hetzelfde Amerikaanse onderzoek naar slaap, dat is gepubliceerd op 13 november 2018. Aan het onderzoek van het Canisius College in het Amerikaanse Buffalo, namen bijna duizend vrouwen deel. Het onderzoek bestond uit het invullen van een vragenlijst.

De meerderheid van de deelnemers is per mail benaderd en had al eerder deelgenomen aan andere studies naar huisdieren. Daarnaast werd de vragenlijst verspreid op Facebook. Mannen mochten de vragenlijst ook invullen, maar volgens de onderzoekers hadden slechts enkele mannen de vragenlijst ingevuld, waardoor besloten is de mannen niet mee te nemen in de onderzoeksresultaten.

Slechts 7 procent van de deelnemers had geen kat of hond. Van de vrouwen met een kat of hond sliep bijna 80 procent in één bed met hun huisdier.

Wat vonden de onderzoekers?

In de vragenlijst werd de slaapkwaliteit gemeten met een set vragen die ook in andere slaaponderzoeken wordt gebruikt om te bepalen hoe goed de deelnemers de afgelopen maand sliepen. Daarnaast stelden de onderzoekers ook zelf een vragenlijst op over slaapcomfort, veiligheidsgevoel tijdens het slapen en verstoorde slaap.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het slapen met een partner geen effect had op hoe mensen hun slaapkwaliteit beoordelen. Ook het hebben van een kat of hond in bed hing niet samen met een betere of slechtere slaapkwaliteit.

De vrouwen die sliepen met een hond voelden zich in bed wel comfortabeler en veiliger dan de vrouwen die sliepen met een partner. Ook zeiden de vrouwen met een hond in bed dat ze een minder verstoorde slaap hadden dan de vrouwen met een partner in bed. Slapen met een hond bleek ongeveer net zo onrustig als helemaal alleen slapen en slapen met een kat was juist vergelijkbaar met slapen met een partner.

Slaap je beter met een hond dan met een partner?

Wat kan je concluderen op basis van dit onderzoek? Op slaapkwaliteit lijken huisdieren en partners dus geen effect te hebben. Honden lijken wel een gunstig effect te hebben op het gevoel van comfort en veiligheid tijdens het slapen, en mensen die met een hond slapen, zeggen minder vaak gestoord te worden in hun slaap dan wanneer ze slapen met hun partner.

Maar dat betekent niet automatisch dat een partner in bed als storender wordt ervaren dan een hond. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste schrijven de onderzoekers zelf dat objectieve slaapmetingen nodig zijn om te bepalen hoe slaap echt wordt beïnvloed door het slapen naast een hond. Het is mogelijk dat mensen slechts denken dat ze door hun hond minder vaak worden gewekt dan door hun partner.

Daarnaast weten we op basis van dit onderzoek niet of mensen ongestoorder slapen doordat ze slapen met een hond in bed en niet met een partner, of dat mensen die van zichzelf al goed slapen vaker hun hond in bed laten slapen. Wanneer je niet lekker slaapt met een hond of een partner in je bed, zal je mogelijk eerder je hond verbieden om in je bed te slapen dan dat je jouw partner dit verbiedt.

Wat zegt ander onderzoek?

Er is weinig ander onderzoek gedaan naar het effect van slapen met een hond op de slaapkwaliteit. Eerdere onderzoeken laten wel zien dat slapen naast een hond ook ervoor zou kunnen zorgen dat je juist minder goed slaapt.

Een klein Australisch onderzoek met een slaapmeter liet zien dat het slapen met een hond een negatief effect had op de gemeten slaapkwaliteit. De deelnemers aan het onderzoek die met hun hond sliepen waren daarnaast relatief moe overdag. Toch gaven ze zelf aan dat ze goed sliepen.

Een ander onderzoek van dezelfde Australische universiteit vond met een vragenlijst onder 10.000 mensen dat degenen die met een huisdier in bed sliepen meer moeite hadden met in slaap vallen en vaker moe wakker werden. Maar, net zoals in het Amerikaanse onderzoek, hadden deze mensen niet het gevoel hadden dat ze vaker 's nachts wakker werden door hun huisdier. Er is in dit onderzoek niet specifiek naar honden gekeken. De onderzoekers schrijven dat slapen met dieren mogelijk ook voordelen heeft, zoals een verhoogd gevoel van veiligheid.

Conclusie

Slaap je beter naast een hond dan naast een partner? Dat is op basis van het onderzoek waar onder andere Femme over schreef niet te zeggen. De deelnemers aan het onderzoek gaven in een vragenlijst over slaapkwaliteit aan niet beter of slechter te slapen met een partner of met een hond.

Er zijn wel aanwijzingen dat vrouwen die naast hun hond slapen het gevoel hebben dat ze ongestoorder slapen, maar of dit daadwerkelijk zo is en of de hond hier ook de oorzaak voor is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

We beoordelen de stelling "vrouwen slapen beter naast een hond dan naast een partner" als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.