Wetenschappers van de Chinese wetenschapsacademie CAS hebben een nieuwe prehistorische reptielsoort ontdekt in de buik van het grotere fossiel Microraptor zhaoianus. De onderzoekers beschrijven hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.

Het kleinere reptiel heeft de naam Indrasaurus wangi gekregen. Indra is gebaseerd op de hindoeïstische godin Indra, die tijdens een gevecht werd opgeslokt door de draak Vritra. De draak in deze metafoor is natuurlijk de Microraptor.

Het skelet van de Indrasaurus is bijna compleet, met alle botten nog op de goede plek. Dit toont aan dat het dier in één keer is opgeslokt.

De Microraptor, en dus de Indrasaurus, leefde 120 miljoen jaar geleden, tijdens het vroege krijttijdperk, in het hedendaagse China.

Een van de auteurs van het onderzoek voerde een groot genetisch onderzoek uit naar de reptielsoorten uit het krijt. Hieruit bleek dat alle soorten uit dit tijdperk nauw aan elkaar verwant waren.

De tanden van de Indrasaurus wijken af van die van andere reptielen uit deze tijd en dit gebied, wat mogelijk suggereert dat deze dieren een ander eetpatroon hadden dan andere reptielen.

Een artiestenschets van de Microraptor die de Indrasaurus opslokt. (Foto: Doyle Trankina)