Veel mensen besluiten na een break-up dat ze een toekomst willen met iemand die qua persoonlijkheid het tegenovergestelde is van hun ex. Een nieuwe studie suggereert echter dat mensen toch vaak weer dezelfde soort partners kiezen. Hieruit kan blijken dat we toch een bepaald type hebben waar we ons tot aangetrokken voelen.

Het was al bekend dat je vaker een partner zoekt die op je lijkt, waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat je exen ook op elkaar lijken.

Maar de onderzoekers van de studie, die deze week gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, schrijven dat de gelijkenissen die ze hebben gevonden tussen exen, een stap verder gaan.

De onderzoekers geven daarbij aan dat meer extraverte personen minder geneigd zijn om steeds bij dezelfde partner uit te komen. Dit geldt ook voor personen die openstaan voor andere ervaringen.

De wetenschappers geven geen duidelijke verklaring voor de gelijkenis in partnerkeuze. Ze plaatsen wel de kanttekening dat mensen in hun dagelijks leven vaak vooral met dezelfde type mensen in aanraking komen. Deze ontmoeten ze in hun sociale kringen of in de sector waarin ze werkzaam zijn. Dit kan enige invloed hebben gehad op de studie.

Onderzoek gebaseerd op de Big Five-persoonlijkheidstheorie

De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van het zogeheten Germany Family Panel, een onderzoek dat gestart is in 2008 en koppel- en gezinssituaties bestudeert. In deze tijdspanne worden relaties begonnen en beëindigd. De partners en exen van de deelnemers vullen de vragenlijsten ook in.

Deelnemers van dit panel beschrijven hun karakter aan de hand van het beantwoorden van 21 stellingen. Deze zijn gebaseerd op de Big Five-persoonlijkheidstheorie: extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid.

In deze specifieke studie is ingezoomd op 322 deelnemers.