ATHENE - Het diabetesmedicijn pioglitazon (merknaam Actos) blijkt een positieve bijwerking te hebben. Uit een maandag in Athene gepresenteerde studie onder ruim 5000 zeer zware, oudere patiënten met diabetes melitus type 2 (in de volksmond suikerziekte) blijkt dat de kans op hart- en vaatziekten flink afneemt als zij pioglitazon krijgen.

Volgens voorzitter H. Aanstoot van de Nederlandse Diabetes Federatie is pioglitazon een van een groep relatief nieuwe medicijnen die de gevoeligheid voor insuline bij diabetespatiënten verbetert. Nu blijkt dat het een positieve bijwerking heeft, namelijk het verbeteren van de vetspiegel. Hij sluit niet uit dat andere middelen een vergelijkbaar effect hebben. Maar dat is tot nu toe niet aangetoond.

Veranderen

Pioglitazon werd tot nu toe pas toegepast als andere medicijnen te weinig baat hadden. Aanstoot, zelf ook arts, verwacht echter dat dit na deze studie zal veranderen. De studie werd verricht bij patiënten van 60-plus met een geschiedenis van ernstige hart- en vaatziekten. Om mee te kunnen doen aan de studie moesten zij al eens een ernstige aandoening hebben gehad, als een hartinfarct, bypass of hersenbloeding. Velen waren te zwaar en hadden een hoge bloeddruk.

Uit de studie bleek dat zij 16 procent minder kans hadden op nieuwe hart- en vaatziekten, dan mensen die het niet kregen. Volgens de fabrikant betekent dit tien hartaanvallen, beroertes of gevallen van sterfte op de vijfhonderd patiënten.

Frisse wind

Aanstoot noemt de studie een welkome, frisse wind. Hij zou graag willen weten wat het medicijn doet bij jongere patiënten, omdat diabetes melitus 2 inmiddels steeds vaker voorkomt bij veertigers, die dus ook veel langer met de ziekte blijven leven.