China is verantwoordelijk voor zeker 40 tot 60 procent van de wereldwijde uitstoot van CFK-11, een stof die al meer dan dertig jaar verboden is omdat ze de ozonlaag aantast. Dat blijkt uit een publicatie van een internationale groep wetenschappers in Nature.

Over het overige deel van de uitstoot hebben de wetenschappers onvoldoende gegevens.

Voor het onderzoek werden atmosferische metingen verricht op onder meer eilanden in Zuid-Korea en Japan. Ook werd er gemeten middels computersimulaties.

De bron van de verboden stof zou liggen in twee oostelijk gelegen Chinese provincies, Shandong en Hebei. In de jaren tussen 2014 en 2017 ging er volgens de onderzoekers 7.000 ton meer CFK-11 de atmosfeer in dan tussen 2008 en 2012.

CFK-11 is een gas dat behoort tot de chloorfluorkoolstofverbindingen en zit in onder meer spuitbussen, isolatieschuim en koelvloeistoffen.

Montreal Protocol ontworpen voor bescherming ozonlaag

De stof is verboden op basis van het Montreal Protocol, een internationaal verdrag dat de ozonlaag moet beschermen.

In 1987 werd het Montreal Protocol ondertekend en in 1989 ging het van kracht. 197 landen hebben het verdrag ondertekend, waaronder China. Het verdrag is ontworpen om stoffen die de ozonlaag afbreken te weren.

De ozonlaag beschermt het leven op aarde tegen uv-straling. In 2018 stelde het Amerikaanse klimaatbureau NOAA al vast dat concentraties van de stof CFK-11 in de atmosfeer minder sterk dalen dan de afspraak was.