ROTTERDAM - Eenderde van alle kinderen die tussen de een en zeventien jaar sterven, overlijdt na een medisch besluit over levensbeëindiging. Dat blijkt uit een in het tijdschrift Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine gepubliceerd onderzoek van A. Vrakking van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waarover NRC Handelsblad dinsdag schreef.

Uit het in 2001 gehouden onderzoek onder 129 artsen blijkt dat bij 12 procent van de sterfgevallen er sprake was van een besluit om geen potentieel levensverlengende behandelingen te geven. Bij iets meer dan twee van de tien kinderen ging men over tot pijn- of symptoombestrijding, met inachtneming van het risico dat die het leven van de kinderen zou bekorten.

In 2,7 procent van de gevallen kregen de kinderen een medicijn met de expliciete bedoeling om het overlijdensproces te versnellen.