NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Geforceerd glimlachen op werk leidt ertoe dat je meer alcohol drinkt."

Oordeel: onwaarschijnlijk

Moet jij voor je werk klanten altijd met een glimlach tegemoet treden? Dan zorgt dit volgens het AD ervoor dat je meer gaat drinken. Ook volgens Metronieuws is geforceerd glimlachen op werk slecht voor je gezondheid. Beide media baseren deze beweringen op nieuw Amerikaans onderzoek. Dit onderzoek ging alleen helemaal niet over geforceerd glimlachen.

Waar kom het vandaan?

Niet alleen Metronieuws en het AD schreven over de mogelijk negatieve impact van geforceerd glimlachen. EenVandaag schreef op 15 april als een van de eerste Nederlandstalige media dat een glimlach forceren op werk kan leiden tot zwaar alcoholgebruik. Het stuk van EenVandaag was gebaseerd op een stuk van The New York Post, waarin werd beweerd dat mensen die zichzelf tijdens het werk verplichten te lachen, zoals horecapersoneel, een grotere kans hebben om zwaar te drinken.

Het bericht van The New York Post is gebaseerd op een onderzoek van de Penn State University, dat op 4 maart is gepubliceerd.

Wat is er onderzocht?

Psycholoog Sibe Doosje van de Universiteit Utrecht is gespecialiseerd in humor en lachen en bekeek het onderzoek waar de nieuwsartikelen op zijn gebaseerd. Hij legt aan NU.nl uit dat dit onderzoek helemaal niet over glimlachen gaat, maar over hoe mensen op werk omgaan met emoties.

De onderzoekers ondervroegen 1.592 Amerikanen die werken in de dienstensector en dagelijks contact hebben met klanten, patiënten of studenten. Onder anderen kassamedewerkers, leraren en verpleegkundigen vallen in deze groep.

Aan de deelnemers werd gevraagd hoe vaak ze positieve emoties veinzen en negatieve emoties verbergen. Ook vulden de deelnemers een vragenlijst in over hoe vaak ze in de afgelopen twaalf maanden alcohol dronken.

Er bleek geen verband te zijn tussen hoe vaak mensen dronken buiten werktijd, het nabootsen van positieve emoties en het verbergen van negatieve emoties. Er was wel een heel zwak verband tussen zwaar drinken en deze manier van omgaan met emoties op werk. Mensen die vaker hun emoties verborgen hielden, dronken iets vaker zwaar.

Het verbergen en veinzen van emoties verklaarde wel slechts 0,7 procent van de verschillen tussen de deelnemers op zwaar drinken. Onder zwaar drinken valt het drinken van meer dan vier (bij vrouwen) of vijf (bij mannen) glazen alcohol binnen een tijdsbestek van twee uur. De onderzoekers geven aan dat het niet zeker is of het verband dat ze vonden een oorzaak-gevolgrelatie is, of dat er andere factoren zijn die het verband kunnen verklaren.

Daarnaast vonden de onderzoekers dat de deelnemers aan het onderzoek wel iets meer dronken dan mensen die een beroep hebben waar geen klantcontact voor is vereist, maar niet meer dan mensen die een beroep hebben waarbij ze af en toe contact met een klant moeten hebben.

Is geforceerd lachen ongezond?

Psycholoog Doosje legt aan NU.nl uit dat er bij zijn weten nog geen uitgebreid onderzoek is gedaan naar geforceerd glimlachen op het werk. Hij legt uit dat het heel lastig betrouwbaar vast te stellen is of iemand geforceerd lacht. Je kan op video bijvoorbeeld moeilijk zien of een lach 'echt' is.

Bovendien lachen mensen volgens Doosje heel veel, en vaak is dit niet omdat ze iets grappig vinden. "Lachen heeft bij mensen een heel belangrijke sociale functie. Met een glimlach laat je zien dat je het goed bedoelt en dat je geen gevaar bent voor anderen. Dit is heel normaal en zeker niet ongezond."

Doosje voegt eraan toe dat we ook lachen om sociale relaties te bevorderen. "Een bevestigende lach wanneer je met iemand praat, is hier een voorbeeld van. Lachen omdat we iets echt grappig vinden doen we ook, maar dit is een ander soort lach."

Conclusie

Amerikaanse onderzoekers hebben helemaal niet onderzocht of geforceerd glimlachen op werk leidt tot meer alcohol drinken. De onderzoekers vonden wel een aanwijzing dat er een heel klein verband is tussen het veinzen en verbergen van emoties op werk en zwaar drinken.

Daarnaast is lachen zonder dat je iets grappig vindt, heel normaal menselijk gedrag en belangrijk voor sociale relaties.

We beoordelen de stelling "Geforceerd glimlachen op werk leidt ertoe dat je meer alcohol drinkt" als onwaarschijnlijk.