Amerikaanse wetenschappers hebben vastgesteld dat er in de afgelopen tien jaar miljoenen "verborgen" aardbevingen hebben plaatsgevonden in Zuid-Californië. Hierdoor is het totaal aantal geregistreerde aardbevingen in de regio vertienvoudigd.

Uit het onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science, blijkt dat zich tussen 2008 en 2017 ondergronds 1,8 miljoen onopgemerkte kleine bevingen hebben voorgedaan.

Een team van wetenschappers heeft in het bestaande archief van bevingen gezocht naar trillingen van zo'n kleine omvang dat ze voorheen te klein waren om van geluid te onderscheiden. Ze deden dit aan de hand van template matching.

"Meetinstrumenten voor aardbevingen zijn ongelooflijk gevoelig", aldus een van de auteurs van de studie. "Ze registreren bouwwerkzaamheden, golven in oceanen en (lucht)verkeer. Deze geluidsbronnen produceren amplitudes die vergelijkbaar zijn met die van de kleinste aardbevingen."

De onderzoekers hebben patronen van grotere aardbevingen naast het archief van trillingen gelegd. Kleine bevingen, met eenzelfde soort patroon, hebben ze genoteerd als aardbevingen. De andere geluiden, ook wel ruis genoemd, hebben een ander patroon.

Deze nieuwe gegevens stellen onderzoekers in de toekomst in staat om te onderzoeken hoe aardbevingen ondergronds ontstaan en hoe ze elkaar kunnen triggeren.

In de wetenschap wordt al langer vermoed dat er mini-aardbevingen plaatsvinden. In 1944 is er een verband aangetoond tussen de kracht en frequentie van een aardbeving: krachtige aardbevingen komen minder vaak voor dan lichtere.