Onderzoekers hebben nieuwe informatie over het Meisje van Yde verkregen met behulp van een omgevingsanalyse op de plek waar haar lichaam werd aangetroffen. De tiener werd ongeveer tweeduizend jaar geleden vermoord en achtergelaten in een veen bij het Drentse dorp Yde.

Het bekendste veenlijk van Nederland werd in 1897 ontdekt door twee veenarbeiders. Door de goede omstandigheden van het veen is het lichaam eeuwenlang goed bewaard gebleven.

Onderzoekers konden daardoor in 1994 een reconstructie van het gezicht maken. Vermoedelijk is het meisje, dat tegenwoordig in het Drents Museum in Assen ligt, ongeveer zestien jaar geworden.

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben onlangs de vindplaats van het lichaam en de omgeving uitvoerig geanalyseerd en in kaart gebracht. Dit was nog nooit eerder gedaan.

Uit die analyse komt naar voren dat het landschap destijds een "mozaïek was van heuvelruggen met lage veengronden, graslanden en beekdalen". De mensen woonden vanwege de vochtigheid in hoger geleden gebieden.

Meisje gevonden op korte afstand van nederzetting

Het meisje was mogelijk afkomstig uit een nederzetting op een heuvelrug. Ze leefde waarschijnlijk in een gemeenschap zonder sociale ongelijkheid. Haar lichaam lag in een onopvallend, klein en relatief ondiep veen op ongeveer 1 kilometer afstand van haar woonplek.

Dit maakt het volgens de onderzoekers aannemelijk dat de moord op relatief kleine schaal is uitgevoerd. Waarom het Meisje van Yde om het leven is gebracht, blijft onduidelijk. De onderzoekers gaan uit van twee theorieën.

"De eerste is dat deze mensen zich niet hielden aan de maatschappelijke spelregels van destijds. Veenlijken kunnen veroordeelde misdadigers zijn geweest, of mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan overspel. De tweede, meer bekende verklaring is dat het om offers aan hogere machten ging."

Het meisje droeg een zware, wollen mantel. Ook had ze een wollen bandje om haar hals, wat kan betekenen dat ze gewurgd is door haar moordenaars. De helft van haar lange haren was afgeschoren.

Het onderzoeksteam van Wageningen University & Research stelt dat de omgevingsanalyse "unieke inzichten" heeft opgeleverd. "Door niet naar een stukje van de puzzel te kijken maar naar het geheel, krijgen we veel beter inzicht in haar leven destijds en de reden voor haar dood."