Diep grondwater zou vandaag de dag nog steeds voor kunnen komen op Mars, stellen Amerikaanse wetenschappers in een nieuwe studie.

De diepwaterbronnen zouden zelfs de basis van oppervlaktestromen in gebieden rond de evenaar van de 'rode planeet' kunnen vormen, stellen zij. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience.

Vorig jaar ontdekten andere wetenschappers sterke aanwijzingen voor een groot meer onder het ijs van de zuidpool van Mars. De onderzoekers van de University of Southern California zeggen nu dat grondwater waarschijnlijk op meer plekken voorkomt dan alleen onder de polen van Mars.

De Amerikaanse onderzoekers suggereren dat Mars een actief grondwatersysteem herbergt, op circa 750 meter diepte. Breuken en scheuren in sommige marskraters zorgen er volgens de wetenschappers voor dat het water aan de oppervlakte kan komen. Het water stijgt als gevolg van de druk diep beneden, stellen zij.

Sporen die in de wanden van die Marskraters zijn aangetroffen, duiden volgens de onderzoekers op deze waterstromen.

Wetenschappers vonden afgelopen jaren vaker bewijs voor water op Mars

Door de Mars Express-satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) gemaakte foto's toonden ook al sporen van vroegere waterstromingen op Mars aan.

De afbeeldingen werden vorige maand gepubliceerd door het ESA en tonen valleien en groeven in de bodem, die door onderzoekers worden geïnterpreteerd als uitgedroogde waterstromen.

Wetenschappers hebben in de afgelopen jaren meer bewijs gevonden dat de 'rode planeet' lang geleden een dikkere atmosfeer had, die beter in staat was temperaturen vast te houden en dus vloeibaar water mogelijk te maken.