Een verandering van de vorm en stand van onze kaken als gevolg van het eten van zachtere voedingsmiddelen, heeft er in de loop van de jaren voor gezorgd dat onze taal sterk is veranderd. Door de andere stand van de kaak werd het mogelijk om andere klanken te produceren, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteit van Zurich waar ScienceNews over schrijft.

Mensen hebben vaak te maken met een lichte overbeet, maar die overbeet is niet altijd prominent aanwezig geweest, zo blijkt uit het onderzoek.

Onze voorouders die moeilijk te kauwen voedingsmiddelen als rauw dierlijk vlees en wilde planten aten, kregen daardoor te maken met een behoorlijke slijtage van de tanden. Daardoor kwamen de tanden onder en boven dichter bij elkaar te staan en werd de overbeet als het ware gecorrigeerd.

Maar mensen die opgroeien met het eten van meer verwerkte en dus zachtere producten, kampten met minder slijtage van het gebit en daardoor ook relatief meer overbeet. Deze andere stand van de kaak heeft er dan ook voor gezorgd dat er nieuwe klanken uitgesproken konden worden, die op hun beurt weer van grote invloed zijn geweest op wereldwijde talen.

Mensen met grotere overbeet spreken v en f beter uit

Simulaties wijzen uit dat mensen met een grotere overbeet beter in staat zijn om klanken als de v en de f uit te spreken, waarbij het noodzakelijk is dat de onderlip zich naar de bovenste tanden beweegt. Deze spraakklanken lieten zo'n zesduizend tot zevenduizend jaar geleden een grote opmars zien onder veel gesproken Indo-Europese talen.

In die periode was er sprake van de consumptiegroei van veel zachtere voedingsmiddelen, zoals zuivelproducten. Ook kwamen deze klanken vaker voor bij bevolkingsgroepen die meer zachte voedingsproducten aten, dan bij groepen die langere tijd moeilijker te kauwen voedingsmiddelen aten.

Lange tijd werd juist aangenomen dat de mens altijd al in staat was om deze speciale klanken, zoals de v en de f, gemakkelijk te produceren. Maar het veelvuldige gebruik van deze klanken in de hedendaagse talen, blijkt dus verband te houden met voeding.