Onderzoeker Mohammad Nazar Soroush, gepromoveerd aan Tilburg University, heeft een groot aantal islamitische instellingen in zijn proefschrift als salafistisch gekwalificeerd zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing, zo heeft de externe Commissie Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld.

Volgens de commissie zijn promotor en copromotor van de promovendus tekortgeschoten met de inhoudelijke begeleiding en de beoordeling van het promotietraject.

De Iraans-Nederlandse socioloog promoveerde in september vorig jaar op een onderzoek naar de salafistische gemeenschap in Nederland. Over de inhoud van zijn proefschrift ontstonden echter al snel twijfels.

De Tilburgse universiteit heeft Soroush nu gevraagd het proefschrift niet te verspreiden zonder vermelding van het oordeel van de commissie en de sancties die de universiteit heeft opgelegd.

Zo is Soroush opgedragen een rectificatie te plaatsen in het tijdschrift Current anthropology en in de Newsletter van de American Anthropological Association.

Onderzoek bezocht alle streng islamitische centra

Soroush ging langs bij vrijwel alle streng islamitische centra in Nederland en schetst een onheilspellend beeld van orthodoxe moslims. Salafisten werken volgens hem de integratie tegen en zijn weinig loyaal aan de Nederlandse samenleving, concludeerde hij.

Een van de klachten over het onderzoek kwam van de Imam Malik Moskee in Leiden die is neergezet als salafistisch. Die typering klopt niet volgens advocaat Royce de Vries, die in een brief aan de universiteit om rectificatie had gevraagd.

Volgens de raadsman hadden ook meerdere academici kritiek geuit op de werkwijze van Soroush.

Het Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden noemt het oordeel van de universiteit "zacht" en wil dat onderzoek en promotiegoedkeuring terug worden getrokken. "Tevens doen wij een moreel appel op de onderzoeker de eer aan zichzelf te houden en zijn doctorstitel in te leveren", aldus een woordvoerder.