NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: 'Seks verkleint de kans dat een vrouw verkouden wordt.'

Oordeel: onbewezen

Volgens berichten van Gewoonvoorhem en Women's Health zou seks, als je een vrouw bent, je weleens kunnen behoeden voor een loopneus of een zere keel. Amerikaans onderzoek zou namelijk hebben aangetoond dat seksueel actieve vrouwen een kleinere kans op een verkoudheid hebben.

Waar komt het vandaan?

Het artikel, dat in januari verscheen op Women’s Health, blijkt een vertaling van een drie jaar oud Engelstalig artikel van hetzelfde tijdschrift te zijn. Ook het stuk van Gewoonvoorhem is hierop gebaseerd.

Het Amerikaanse onderzoek waar Women's Health naar verwijst is afkomstig uit december 2015. Wetenschappers van de Indiana University onderzochten de invloed van seksuele activiteit op het immuunsysteem van vrouwen. Zij concludeerden dat regelmatig seks hebben vrouwen mogelijk vruchtbaarder maakt.

Wat is er onderzocht?

Aan het onderzoek namen dertig vrouwen deel. Zestien vrouwen waren niet seksueel actief in de vier maanden voor het onderzoek en gedurende het onderzoek en veertien vrouwen hadden een vaste mannelijke partner en waren wel seksueel actief. Geen van de deelnemende vrouwen gebruikte hormonale anticonceptie. De deelnemers aan het onderzoek moesten op vier verschillende momenten in de menstruele cyclus een beetje speeksel afgeven.

De onderzoekers bekeken de verhouding tussen T1-helpercellen en T2 -helpercellen in dit speeksel. T-cellen zijn een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. Grofweg geldt dat T1-helpercellen helpen met het bestrijden van lichaamsvreemde stoffen, zoals virussen, terwijl T2-helpercellen juist de bestrijding van lichaamsvreemde stoffen onderdrukken. Deze laatste soort cellen zijn in het geval van een zwangerschap belangrijk, omdat voorkomen moet worden dat het lichaam van de vrouw de foetus afstoot. Op basis van eerder onderzoek wisten de Amerikaanse onderzoekers dat zwangere vrouwen in verhouding dan ook iets meer T2-helpercellen dan normaal hebben.

Uit het onderzoek bleek dat de verhouding tussen T1- en T2-helpercellen bij de vrouwen die geen seks hadden redelijk constant bleef gedurende de menstruele cyclus. Bij vrouwen die wel seksueel actief waren, veranderde de verhouding T-helpercellen wel. Seksueel actieve vrouwen hadden relatief meer T2-helpercellen gedurende de fase van de cyclus waarin een embryo zich in het geval van een zwangerschap zou kunnen innestelen in de baarmoeder. Deze verandering kan er volgens de onderzoekers voor zorgen dat vrouwen vruchtbaarder zijn.

De onderzoekers gaven aan dat het onderzoek een eerste aanwijzing is dat seksuele activiteit op deze manier voor een verhoogde vruchtbaarheid kan zorgen. Er zaten nog wel belangrijke beperkingen aan het onderzoek, zo was de onderzochte groep klein en zijn de vrouwen slechts een maand gevolgd.

De rol van het immuunsysteem bij vruchtbaarheid

Maar, als de bevindingen van deze onderzoekers kloppen, zegt dit dan iets over de kans dat je verkouden wordt? Marie-Louise van der Hoorn, een in reproductieve immunologie gespecialiseerde gynaecoloog en onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), legt aan NU.nl eerst iets meer uit over de rol van het immuunsysteem bij vruchtbaarheid en zwangerschap.

"Het immuunsysteem is heel belangrijk bij een zwangerschap. Het is eigenlijk gek dat het lichaam van de moeder negen maanden lang een foetus accepteert die, omdat hij ook eigenschappen van de vader heeft geërfd, gedeeltelijk vreemd is voor het lichaam."

Van der Hoorn legt uit dat uit onderzoek blijkt dat het zaadvocht van de man een rol speelt bij het accepteren van een foetus in de baarmoeder. In zaadvocht zit onder andere een bepaald type eiwit dat eraan bijdraagt dat het immuunsysteem van de moeder bekend wordt met sommige celeigenschappen die een foetus kan erven van de vader.

"Het vrouwelijk lichaam produceert, dankzij deze eiwitten in het zaadvocht, T2-helpercellen die bekend zijn met het weefsel van de vader. Hierdoor zal het immuunsysteem, als een vrouw inderdaad van deze man zwanger wordt, de foetus minder snel aanvallen en dus eerder accepteren."

Van der Hoorn vertelt dat zwangerschap wel mogelijk is zonder zaadvocht, dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een vrouw zwanger wordt door middel van een ivf-behandeling. "We zien echter dat er bij dit type zwangerschappen vaker complicaties voorkomen, zoals zwangerschapsvergiftiging, wat vergelijkbaar is met een afstotingsreactie."

Veranderingen in de baarmoeder

Er vinden tijdens een zwangerschap dus veranderingen plaats in het immuunsysteem. Er zijn in verhouding inderdaad meer T2-helpercellen, die helpen bij de acceptatie van de foetus. Van der Hoorn legt echter uit dat die veranderingen vooral lokaal, in de baarmoeder, plaatsvinden.

"In het bloed vind je slechts heel subtiele verschillen tussen zwangere en niet-zwangere vrouwen. Deze veranderingen zijn zo klein dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dit invloed heeft op de kans dat je ziek wordt. Gezonde zwangere vrouwen hebben geen verhoogde kans om griep of een verkoudheid op te lopen."

Conclusie

Nee, onderzoekers hebben niet uitgezocht of je minder vaak verkouden wordt als je regelmatig seks hebt. Onderzoekers stelden wel vast dat als een vrouw regelmatig seks heeft, dit misschien in een bepaalde fase van de menstruele cyclus voor veranderingen in het immuunsysteem kan zorgen. Dit type veranderingen zien we ook bij zwangere vrouwen. Maar dit zegt niets over de kans op een verkoudheid; zwangere vrouwen hebben namelijk ook niet een veel grotere of kleinere kans om verkouden te worden.

We beoordelen de stelling 'Seks verkleint de kans dat een vrouw verkouden wordt' als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.