Er zijn drie skeletten gevonden tijdens archeologisch onderzoek op het Isabellaveld in Vught. Vermoedelijk zijn het skeletten van gesneuvelde soldaten uit de Tachtigjarige Oorlog.

De soldaten sneuvelden waarschijnlijk tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629. De vondsten zijn het resultaat van een grootscheepse opgraving aan de Postweg in Vught door archeologen van BAAC en de stadsarcheoloog van Den Bosch.

Eerder werden onder meer honderden musketkogels, een kanonskogel en delen van greppels gevonden. De opgraving biedt archeologen inzicht in hoe de linies waren opgebouwd tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch.

Dit beleg geldt als een grote overwinning voor de toenmalige republiek tegen de Spaanse overheerser. Staatse troepen van stadhouder Frederik Hendrik bestormden Fort Isabella in1629.

Het fort, destijds in Spaanse handen, werd door de Spanjaarden gebouwd tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) om 's-Hertogenbosch te beschermen.